Dodawanie przyjęcia zewnętrznego na podstawie zamówień

Aby dodać przyjęcie zewnętrzne na podstawie zamówień w programie Weaver WMS należy:

1.Wybrać z menu głównego opcję „przyjęcie zewnętrzne”

2.Wybrać opcję „dodaj na podstawie zamówienia”

3.W okienku „wybór zamówienia” zaznaczyć zamówienie które ma być dodane

4.W oknie „dodawanie lub edycja przyjęcia zewnętrznego” sprawdzić poprawność danych

5. Zakończyć dodawanie klikając przycisk „zapisz”

6. Wygenerowany zostanie dokument „przyjęcia zewnętrznego”

Dodaj komentarz