Grupowanie informacji

Szybkie znajdowanie informacji w programie Weaver WMS umożliwia funkcja “grupowanie”, w którą wyposażona jest każda opcja programu. Aby skorzystać z tej funkcji należy:

1.Otworzyć wybraną funkcję programu

2. Nad wierszami zawierającymi informacje znajduje się polecenie „przeciągnij tutaj nagłówek kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania”

3.Przeciągnąć nagłówek kolumny według której mają zostać pogrupowane informacje np. nagłówek „odbiorca”

4.Pojawią się wiersze spełniające kryterium grupowania

5. Po kliknięciu na dany wiersz pojawi się historia zdarzeń dla wybranego kryterium

Dodaj komentarz