Wgrywanie klucza produktu

Aby aktywować pełną wersję programu należy:

1. Otrzymany plik zapisać na komputerze

2. Z menu głównego wybrać zakładkę „pomoc”, a następnie wybrać opcję „aktywuj pełną wersję”

3.Pokaże się okno o nazwie „Wprowadzanie klucza licencji”, należy w nim odnaleźć lokalizację pliku zawierającego licencję

4.Zaznaczyć plik z licencją i kliknąć opcję „open/otwórz”

5.Pokaże się komunikat o konieczności restartu programu

6.Po kliknięciu opcji „tak” program zostanie wyłączony i uruchomi się ponownie już jako pełna wersja

7.Poprawność instalacji klucza licencji potwierdza komunikat, który wyświetlany jest po włączeniu programu z prawej strony

 

Dodaj komentarz