Wiersz filtra

Szybkie znajdowanie informacji w programie Weaver WMS umożliwia funkcja „wiersz filtra”, w którą wyposażona jest każda opcja programu. Aby skorzystać z tej funkcji należy:

1.Otworzyć wybraną funkcję programu i w menu głównym kliknąć opcję „pokaż wiersz filtra”

2.Wiersz filtra pojawi się jako pierwszy wiersz, będzie on pusty

3. Wybrać kolumnę która ma zostać przefiltrowana i kliknąć myszą w jej pierwszy wiersz

4. Wpisać kryterium według którego dokonywana jest filtracja np. jeśli według materiału, wpisać jego nazwę, lub jej pierwsze litery

5. Zostaną wyświetlone wiersze które spełniają kryteria filtrowania.

Dodaj komentarz