Dokumenty wewnętrzne w skrócie

Program Weaver WMS umożliwia generowanie dokumentów wewnętrznych takich jak: Rozchody wewnętrzne, Inwentaryzacja, Przychody wewnętrzne.

Rozchody wewnętrzne:

Aby dodać rozchód wewnętrzny należy:

1. Z menu głównego wybrać opcję „dokumenty wewnętrzne” a następnie „rozchody wewnętrzne”, oraz opcję „dodaj rozchód wewnętrzny”

2. Pojawi się okno „dodawanie lub edycja rozchodu wewnętrznego”. Należy w nim wprowadzić dane, które zawarte będą na dokumencie. Nazwa generowana jest automatycznie, ale istnieje także możliwość edycji tego wpisu

3. Określić pozycje które mają znaleźć się na dokumencie, poprzez kliknięcie opcji „dodaj pozycję”

4. Wybrać towar z listy wcześniej zdefiniowanych, który otwierany jest przy pomocy symbolu „strzałki” znajdującego się w kolumnie „materiał”

5. Wprowadzić odpowiednią ilość sztuk i wybrać opcję „ok”

6. Zostanie wygenerowany dokument „rozchodu wewnętrznego”

Przychody wewnętrzne:

Aby dodać przychód wewnętrzny należy:

1. Z menu głównego wybrać opcję „dokumenty wewnętrzne” a następnie „przychody wewnętrzne” oraz „dodaj przychód wewnętrzny”

2. Pojawi się okno „dodawanie lub edycja przychodu wewnętrznego”. Należy w nim wprowadzić dane, które zawarte będą na dokumencie. Nazwa  i data generowane są automatycznie, ale istnieje także możliwość edycji tych wpisów

 

3. Określić pozycje które mają znaleźć się na dokumencie, poprzez kliknięcie opcji „dodaj pozycję”

4. Wybrać towar z listy wcześniej zdefiniowanych, który otwierany jest przy pomocy symbolu „strzałki” znajdującego się w kolumnie „materiał”

5. Wprowadzić odpowiednią ilość sztuk i wybrać opcję „ok”

6. Zostanie wygenerowany dokument „rozchodu wewnętrznego”

 

Inwentaryzacja:

Aby otworzyć dokument inwentaryzacji należy:

1. Z menu głównego wybrać opcję „dokumenty wewnętrzne” a następnie „inwentaryzacja”

2. Pojawi się okno „wybór inwentaryzacji” w którym należy wybrać dokument wcześniej przeprowadzonej inwentaryzacji

3. Następnie wyświetlony zostaną informacje zawarte w dokumencie wcześniej wybranej inwentaryzacji