Korekta Faktury VAT

Aby wygenerować fakturę VAT należy:

1. Z menu głównego wybrać kolejno: „Dokumenty zewnętrzne”, a następnie „Faktury VAT”

2. Zaznaczyć fakturę, która ma zostać skorygowana, a następnie wybrać opcję „Skoryguj fakturę”

skoryguj fv

3. Zdefiniować odbiorcę korekty, rozwijając listę odbiorców i odnaleźć właściwy podmiot

4. Zdefiniować formę płatności

5. Usunąć z listy towarów i usług które obejmuję Faktura VAT, te pozycje które mają zostać skorygowane

usun

 

6. Zatwierdzić przyciskiem „OK”

7. Gotowa korekta Faktury VAT

skorygowana