Rezerwacja towaru

Aby zarezerwować dla klienta towar dostępny na magazynie należy:

1. Z menu głównego wybrać „Dokumenty zewnętrzne”, a następnie „Zamówienia od klientów”

1

 

2. Z górnego panelu wybrać opcję „Dodaj zamówienie od klienta”

2

 

3. Wprowadzić dane klienta, oraz materiały jakie mają zostać zarezerwowane

3

 

4. Zatwierdzić klikając przycisk „OK”

5. Z panelu górnego wybrać opcję „Zarezerwuj towar”

4

 

6. Rezerwacje towarów można sprawdzić wybierając z menu głównego „Raporty” a następnie „Rezerwacje”

6

 

7. Wygląd tabeli zawierającej zarezerwowane towary

5