Wprowadzanie i podgląd stanów minimalnych

Stany minimalne pozwalają lepiej kontrolować ilość towaru znajdującego w magazynie. Wykorzystywany w przedsiębiorstwie program magazynowy powinien mieć możliwość ich kontrolowania.

Aby wprowadzić informacje o minimalnych stanach magazynowych należy:

1. Z menu głównego wybrać „Katalogi” a następnie „Materiały”

materialy

 

2. Dodać nowy produkt, lub wyedytować wcześniej wprowadzony materiał

edytuj

 

3. W oknie dodawania lub edycji wprowadzić stany minimalne oraz maksymalne danego towaru, który znajduje się na magazynie

wprowadzanie

 

Aby sprawdzić minimalne i maksymalne stany magazynowe należy:

4. Z menu głównego wybrać „Raporty”, następnie „Stany minimalne”

stany min

 

5. Wyświetli się tabela z informacjami o stanach towarów

6. Towary których stan jest równy lub poniżej założonych wartości minimalnych, jest podświetlony kolorem pomarańczowym

stan min