Praca na wielu stanowiskach z wykorzystaniem MS SQL

Programu Weaver WMS można używać na kilku stanowiskach jednocześnie. Wystarczy stworzyć bazę danych MS SQL i połączyć z nią wszystkie stanowiska na których zainstalowany jest program. Ułatwia to komunikację poszczególnych użytkowników, oraz pomaga zoptymalizować pracę.

Aby stworzyć bazę danych w programie Weaver WMS należy:

1. Z górnej belki menu wybrać opcję „Ustawienia”

2. Następnie „Baza danych”

4

 

3. Zdefiniować ścieżkę bazy danych, użytkownika, jego hasło, oraz nazwę bazy danych

5

4.Następnie wybrać opcję „Testuj połączenie”, jeśli połączenie zostanie pomyślnie nawiązanie baza danych została skonfigurowana prawidłowo.