Faktury walutowe

Program Weaver WMS umożliwia wystawianie faktur walutowych. Można również w dowolnej chwili pobrać z internetu aktualny kurs walut. Dostępne waluty to EUR, USD, GBP.

Aby wystawić fakturę w innej walucie należy:

1. Z menu głównego wybrać „Dokumenty zewnętrzne” , a następnie „Faktury VAT”

2. Wprowadzić dane firmy dla której wystawiany będzie dokument.

3. Wybrać sposób płatności, a następnie walutę w jakiej będzie wystawiony dokument.

Zrzut ekranu 2014-07-17 11.35.09

 

4. Wprowadzić dane o sprzedawanym towarze

2

 

5. Dane o towarze są wprowadzone w walucie PLN

6. Należy z zaimportowanej listy z „Kursami Walut” odczytać aktualny kurs i przeliczyć waluty.

Aby przeliczyć złotówki na inną walutę należy podzielić cenę w złotówkach, przez kurs waluty.

Widok po przeliczeniu złotówek na EUR

3

 

Podgląd gotowego dokumentu:

4