Wystawianie faktur w języku angielskim

Program Weaver WMS umożliwia wystawianie faktur VAT nie tylko w języku polskim, ale także w języku angielskim. Procedura wystawiania anglojęzycznych faktur, jest prawie identyczna z wystawianiem dokumentów w języku polskim.

Aby wygenerować fakturę w języku angielskim należy:

1. Z menu głównego wybrać „Dokumenty zewnętrzne”, a następnie „Faktury VAT”

fv4

2. Następnie z górnej belki wybrać opcję „Dodaj fakturę”

fv5

3. Wprowadzić dane odbiorcy jakie znajdować się będą na dokumencie

fv6

4. Wybrać sposób zapłaty i towary na jakie ma zostać wystawiony dokument

fv1

 

5. Potwierdzić przyciskiem „OK”

6. Wybrać język w jakim ma zostać wygenerowany dokument faktury

fv2

 

7. Wzór faktury wystawionej w języku angielskim

fv3