Wydruk etykiet

Program Weaver WMS umożliwia drukowanie małych etykiet produktów które wprowadzone są do bazy danych.

Aby wydrukować etykietę należy:

1. Z menu głównego wybrać „Katalogi”, a następnie „Materiały”

1

2. Wybrać materiał dla którego ma zostać wydrukowana etykieta

2

 

3. Z górnej belki menu wybrać opcję „Wydruk etykiety pojedynczej”, a następnie „Ustawienia wydruku”

3

4. Wprowadzić dane dotyczące parametrów generowanej etykiety takie jak m.in szerokość papieru, wysokość kodu, jego położenie itp.

7

 

5. Wygenerowaną etykietę można zobaczyć klikając na „Podgląd wydruku”

4

 

6. Jeśli wygenerowana etykieta jest prawidłowa należy kliknąć „Drukuj”

Aby wygenerować arkusz z wieloma etykietami należy:

 

1. Z menu głównego wybrać „Katalogi”, a następnie „Materiały”

1

2. Wybrać materiał dla którego ma zostać wydrukowana etykieta

2

 

3. Z górnej belki menu wybrać opcję „Wydruk wielu etykiet”, a następnie „Ustawienia wydruku”

4. Wprowadzić dane dotyczące parametrów wydruku, liczbę kolumn, wierszy, szerokość kodu itp. Rozmiar papieru dostosowywany jest automatycznie w zależności od ustawienia podłączonej do komputera drukarki

6

 

5. Wygenerowany arkusz można zobaczyć klikając na „Podgląd wydruku”

5

 

6. Jeśli wygenerowany arkusz jest prawidłowy należy kliknąć „Drukuj”