Wybór bazy danych przy starcie aplikacji

Program Weaver WMS można użytkować jednocześnie na kilku stanowiskach, aby było to możliwe należy stworzyć bazę danych MS SQL. Możliwe jest stworzenie do trzech baz danych.

Jeśli zdefiniowana jest więcej niż jedna baza danych, przy starcie aplikacji użytkownik proszony jest o wskazanie bazy z której chce korzystać.

3