Przyjęcie oraz wydanie towaru z wykorzystaniem czytnika kodów

Program magazynowy Weaver WMS wspiera dwa rodzaje czytników kodów kreskowych.

 1. Czytniki wykorzystujące interfejs HID, tzw. wirtualną klawiaturę. Tekst zeskanowany za pomocą czytnika wyświetla się w miejscu w którym znajduje się kursor na ekranie komputera. Jest to prosty tryb działania, nie wymaga żadnej dodatkowej konfiguracji programu Weaver WMS.
 2. Czytniki działające po porcie COM. Zarówno interfejs RS232, jak i tzw. Virtual COM, wirtualny port COM (emulacja portu COM). Są to bardziej zaawansowane czytniki i praca z nimi jest szybsza, system Weaver WMS wspiera teraz takie czytniki. Przykładowy czytnik idealnie współpracujący z programem magazynowym Weaver WMS to HD29. Wspiera on Virtual COM i jest bardzo szybki.

Dalsza część artykułu będzie dotyczyła wsparcia dla trybu Virtual COM.

 1. Należy podpiąć czytnik do portu USB lub RS232 komputera, zainstalować odpowiedni sterownik oraz sprawdzić jaki port COM otrzymał czytnik w Menedżerze urządzeń systemu Windows. W naszym przypadku COM3.

  Port COM w systemie Windows

  Port COM w systemie Windows

 2. W systemie Weaver należy wejść w zakładkę Ustawienia -> Zachowanie Aplikacji -> Czytnik kodów, a następnie zaznaczyć użycie czytnika i wybrać odpowiedni port COM.

  Wybór portu COM

  Wybór portu COM

 3. Należy ponownie uruchomić program.
 4. Podczas dodawania materiału można nadać kod poprzez jego zeskanowanie z produktu.
 5. Podczas przyjmowania oraz wydawania towaru skanowanie kodów powoduje dodawanie towarów do listy. Gdy towar już znajduje się na liście, skanowanie powoduje zmianę ilości oraz wartości pozycji.
  Przyjęcie towaru z czytnikiem

  Przyjęcie towaru z czytnikiem

  Wydanie towaru z czytnikiem

  Wydanie towaru z czytnikiem

Dokumenty wewnętrzne w skrócie

Program Weaver WMS umożliwia generowanie dokumentów wewnętrznych takich jak: Rozchody wewnętrzne, Inwentaryzacja, Przychody wewnętrzne.

Rozchody wewnętrzne:

Aby dodać rozchód wewnętrzny należy:

1. Z menu głównego wybrać opcję „dokumenty wewnętrzne” a następnie „rozchody wewnętrzne”, oraz opcję „dodaj rozchód wewnętrzny”

2. Pojawi się okno „dodawanie lub edycja rozchodu wewnętrznego”. Należy w nim wprowadzić dane, które zawarte będą na dokumencie. Nazwa generowana jest automatycznie, ale istnieje także możliwość edycji tego wpisu

3. Określić pozycje które mają znaleźć się na dokumencie, poprzez kliknięcie opcji „dodaj pozycję”

4. Wybrać towar z listy wcześniej zdefiniowanych, który otwierany jest przy pomocy symbolu „strzałki” znajdującego się w kolumnie „materiał”

5. Wprowadzić odpowiednią ilość sztuk i wybrać opcję „ok”

6. Zostanie wygenerowany dokument „rozchodu wewnętrznego”

Przychody wewnętrzne:

Aby dodać przychód wewnętrzny należy:

1. Z menu głównego wybrać opcję „dokumenty wewnętrzne” a następnie „przychody wewnętrzne” oraz „dodaj przychód wewnętrzny”

2. Pojawi się okno „dodawanie lub edycja przychodu wewnętrznego”. Należy w nim wprowadzić dane, które zawarte będą na dokumencie. Nazwa  i data generowane są automatycznie, ale istnieje także możliwość edycji tych wpisów

 

3. Określić pozycje które mają znaleźć się na dokumencie, poprzez kliknięcie opcji „dodaj pozycję”

4. Wybrać towar z listy wcześniej zdefiniowanych, który otwierany jest przy pomocy symbolu „strzałki” znajdującego się w kolumnie „materiał”

5. Wprowadzić odpowiednią ilość sztuk i wybrać opcję „ok”

6. Zostanie wygenerowany dokument „rozchodu wewnętrznego”

 

Inwentaryzacja:

Aby otworzyć dokument inwentaryzacji należy:

1. Z menu głównego wybrać opcję „dokumenty wewnętrzne” a następnie „inwentaryzacja”

2. Pojawi się okno „wybór inwentaryzacji” w którym należy wybrać dokument wcześniej przeprowadzonej inwentaryzacji

3. Następnie wyświetlony zostaną informacje zawarte w dokumencie wcześniej wybranej inwentaryzacji