image_pdfimage_print

Widoki użytkownika

Od wersji 1.0.121.0 program magazynowy Weaver WMS umożliwia tworzenie widoków użytkownika.

Często występuje potrzeba wyświetlania określonych danych po ich przefiltrowaniu i wyborze odpowiednich kolumn. Przykładowo chcemy szybko móc zobaczyć niezapłacone faktury. Nie ma potrzeby tworzenia za każdym razem filtra od nowa, można widok „Niezapłacone faktury” zapisać jako widok użytkownika. Aby tego dokonać należy odpowiedni przygotować dany widok (przefiltrować, ustawić kolumny itp.).

Otwieramy dany widok i ustawiamy na nim filtr.

Ustawienie filtru na fakturach
Ustawienie filtru na fakturach

Wybieramy kolumny poprzez przeciąganie oraz opuszczanie.

Wybór kolumn na widoku faktur
Wybór kolumn na widoku faktur

Przechodzimy do zakładki ustawienia i wybieramy opcję „Zapisz widok użytkownika”.

Zapisywanie widoku użytkownika
Zapisywanie widoku użytkownika

Widok pojawi się w menu „Widoki użytkownika”. Można teraz używać skrótu.

Widok użytkownika
Widok użytkownika

Marża ze sprzedaży

Program magazynowy Weaver WMS umożliwia śledzenie marży ze sprzedaży towarów. Marżę można sprawdzić dla pozycji dokumentu, dla całego dokumentu WZ oraz dla grupy dokumentów za wybrany okres czasu.

Program domyślnie wydaje towaru z magazynu w trybie automatycznym FIFO (first-in, first-out), czyli towaru które na magazynie pojawiły się wcześniej, wychodzą z niego jako pierwsze.

Aby zademonstrować mechanizmy liczenia marży, dodaliśmy do programu 2 materiały, na 2 dokumentach PZ.

PZ/2015/1. Materiał 1, 10 sztuk, cena zakupu 10 zł netto. Materiał 2, 10 sztuk, cena zakupu 20 zł netto.

PZ/2015/2. Materiał 1. 10 sztuk, cena zakupu 12 zł netto. Materiał 2, 10 sztuk, cena zakupu 22 zł netto.

PZ - Marża
PZ – Marża

Po przyjęciu towaru na raporcie stany magazynowe + partie widać dokładnie ceny zakupu i daty. Towar został podzielony na partie, których ceny zakupu są różne.

Stany magazynowe + partie
Stany magazynowe + partie

Podczas wydania towaru (dokument WZ) program pobierze towar najstarszy, zdejmie go z magazynu i wyliczy marżę dla transakcji.

WZ - Marża
WZ – Marża

Aby zobaczyć marże dla dokumentów WZ, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na dowolną kolumnę, następnie wybrać opcję „Wybór kolumn”, następnie przeciągnąć kolumnę „Marża” obok innej kolumny.

Po rozwinięciu dokumentu znakiem „+”, można podejrzeć marżę dla pozycji dokumentu.

Marża za okres czasu dla wszystkich dokumentów widoczna jest na dole w podsumowaniu.

Razem WZ. Marża.
Razem WZ. Marża.

Raport sprzedaż

Raport sprzedaż w programie Weaver WMS pozwala na podgląd informacji dotyczących sprzedaży towaru. Wyświetla m. in. informacje o: dacie sprzedaży, numerze dokumentu potwierdzającego sprzedaży, danych firmy która kupiła towar, jaki towar został sprzedany, w jakiej cenie itd.

Aby wyświetlić raport o sprzedaży towarów należy:

1. Z menu głównego wybrać opcję “Raporty”

2. Następnie “Sprzedaż”

1

 

Przykładowy raport sprzedaży:

2

Raport wydania towaru

Raport wydania towarów w programie Weaver WMS pozwala na podgląd informacji dotyczących wydań towaru z magazynu. Wyświetla m. in. informacje o: dacie wydania, numerze dokumentu potwierdzającego wydanie, danych firmy która kupiła towar, jaki towar został sprzedany, w jakiej cenie itd.

Aby wyświetlić raport o wydaniach towarów należy:

1. Z menu głównego wybrać opcję „Raporty”

2. Następnie „Wydania towaru”

1

 

Przykładowy raport wydań towaru:

2

Dzienne stany magazynowe

Weaver WMS pozwala na podgląd stanów magazynowych z dokładnością do dnia, a nawet godziny. Przy sprawdzaniu dziennych stanów magazynowych można cofnąć się maksymalnie do momentu zainstalowania ostatniej aktualizacji programu.

Aby sprawdzić dzienny stan magazynowy należy:

1. Z menu głównego wybrać „Raporty”, a następnie „Stany magazynowe+partie”

1

 

2. Z górnej belki wybrać opcję „Raport na zadany dzień/godzinę”

2

 

3. Określić datę i godzinę dla której ma zostać wyświetlony raport

3

 

4. Wygenerowany raport

4

Wprowadzanie i podgląd stanów minimalnych

Stany minimalne pozwalają lepiej kontrolować ilość towaru znajdującego w magazynie. Wykorzystywany w przedsiębiorstwie program magazynowy powinien mieć możliwość ich kontrolowania.

Aby wprowadzić informacje o minimalnych stanach magazynowych należy:

1. Z menu głównego wybrać „Katalogi” a następnie „Materiały”

materialy

 

2. Dodać nowy produkt, lub wyedytować wcześniej wprowadzony materiał

edytuj

 

3. W oknie dodawania lub edycji wprowadzić stany minimalne oraz maksymalne danego towaru, który znajduje się na magazynie

wprowadzanie

 

Aby sprawdzić minimalne i maksymalne stany magazynowe należy:

4. Z menu głównego wybrać „Raporty”, następnie „Stany minimalne”

stany min

 

5. Wyświetli się tabela z informacjami o stanach towarów

6. Towary których stan jest równy lub poniżej założonych wartości minimalnych, jest podświetlony kolorem pomarańczowym

stan min

Raporty w skrócie

Stany magazynowe:

Umożliwia podgląd jakie materiały (ich kody i nazwy) oraz w jakiej ilości znajdują się obecnie w magazynach.

Aby wyświetlić „stany magazynowe” należy w menu głównym programu wybrać opcję „raporty” a następnie „stany magazynowe”

Inwentaryzacja-archiwum

Umożliwia podgląd wcześniej przeprowadzonych inwentaryzacji. Zawiera informacje o: dacie przeprowadzenia inwentaryzacji, dacie zaksięgowania, jaki użytkownik ją przeprowadził, postulowanej i rzeczywistej ilości towarów, postulowanym i rzeczywistym miejscu towarów, postulowanym i rzeczywistym materiale, jednostce, oraz statusie inwentaryzacji

 

Aby wyświetlić „archiwum inwentaryzacji” należy w menu głównym programu wybrać opcję „raporty” a następnie „inwentaryzacja-archiwum”

Stany magazynowe+partie

Umożliwia podgląd materiałów które znajdują się w magazynach wraz z informacjami o:

nazwie magazynu w którym się znajdują, sektorze, kodzie materiału, miejscu, dacie przyjęcia, terminie ważności, ilości, cenie jednostkowej oraz łącznej wartości

Aby wyświetlić tę opcję należy w menu głównym programu wybrać opcję „raporty” a następnie „stany magazynowe+partie”

Plan magazynu:

Umożliwia podgląd rozkładów wszystkich magazynów, z możliwością przechowywania informacji dotyczących „właściwości miejsca”, czyli opisu danego sektora

Aby wyświetlić tę opcję należy w menu głównym programu wybrać opcję „raporty” a następnie „plan magazynu”

Jeśli Chcesz wiedzieć więcej o „planie magazynu” i jego tworzeniu przeczytaj:

http://wms.weaversoft.pl/2012/03/projektowanie-magazynu/

Wskaźniki rotacji materiałów:

Umożliwiają podgląd jakie ilości towarów zostały sprzedane w danym miesiącu, jednocześnie pozwalając na określenie które towary sprzedają się najlepiej a które najsłabiej.

Możliwe jest także wyświetlenie graficznego obrazu „rotacji materiałów”

Aby wyświetlić tę opcję należy w menu głównym programu wybrać opcję „raporty” a następnie „wskaźnik rotacji materiałów”

 

Zdarzenia:

Umożliwia wyświetlanie zdarzeń jakie miały miejsce w programie według następujących  kryteriów: występujących przed lub po określonym dniu, użytkowników, zdarzenia (np.dodania dokumentu), transakcji, ilości, cenie, materiale, miejscu ułożenia w magazynie

Aby wyświetlić tę opcję należy w menu głównym programu wybrać opcję „raporty” a następnie „zdarzenia”

Jeśli Chcesz wiedzieć więcej o tej opcji przeczytaj:

http://wms.weaversoft.pl/2012/03/opcja-zdarzenia/

Stany magazynowe+miejsca

 

 

Opcja zdarzenia

Opcja „zdarzenia” w programie Weaver WMS pozwala na szybkie przywołanie historii zmian wprowadzonych przez program, aby skorzystać z tej opcji należy:

1.Z menu głównego wybrać opcję „raporty” a następnie „zdarzenia”

2.Pojawi się okno „Kryteria filtrowania”

3.Filtrowania kryteriów można dokonać na dwa sposoby według pojedynczego kryterium lub według kryteriów łączonych, aby dokonać filtrowania należy zaznaczyć pole znajdujące się obok danego kryterium np. „występujące po”

4.Zaznaczyć datę po której nastąpiły szukane zdarzenia i kliknąć przycisk „ok”

5.Pojawi się tabela ze zdarzeniami spełniającymi to kryterium

6.Podobnie postępujemy według kolejnych kryteriów takich jak np. „według użytkownika”

7. Według „transakcji” np. „wystawienia faktury VAT”

8.Według „materiału”

9.Według „miejsca” „przed” lub „po”

10.Wyniki spełniające wybrane kryteria zostaną wyświetlone w formie tabeli

Inwentaryzacja

Program Weaver WMS umożliwia przeprowadzenie inwentaryzacji stanów magazynowych, aby to wykonać należy:

1.Wybrać z menu głównego w kategorii „dokumenty wewnętrzne” opcję „inwentaryzacja”, oraz w menu głównym wybrać opcję ” kreator otwierania inwentaryzacji”

2.Wprowadzić nazwę inwentaryzacji

3.Wybrać z listy magazyny w których ma zostać przeprowadzona inwentaryzacja

4.Wybrać miejsca magazynowe w których ma zostać przeprowadzona inwentaryzacja

5.Wybrać asortyment do inwentaryzacji

6.Pokaże się okno „podsumowanie kryteriów wyszukiwania”

7.Po kliknięciu opcji „dalej” rozpocznie się przeszukiwanie wyznaczonych miejsc w celu inwentaryzacji wcześniej zdefiniowanego asortymentu

8.Po przeszukaniu magazynów należy kliknąć opcję „zakończ”

9.Pokażą się wiersze które spełniły kryteria inwentaryzacji, z informacją, że status inwentaryzacji jest „otwarty”

10.Aby zaksięgować inwentaryzację należy w menu głównym kliknąć opcję „księgowanie inwentaryzacji”

11.Pojawi się okno „podsumowanie inwentaryzacji”

12. Po kliknięciu opcji „dalej” inwentaryzacja zostanie zaksięgowana