image_pdfimage_print

MPP, czyli Mechanizm Podzielonej Płatności

System Weaver WMS umożliwia korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności. Informacje o tym, czym jest i kogo obowiązuje MPP znajdziesz tutaj.

Aby włączyć dla danego materiału magazynowego usługę MPP należy wejść w zakładkę Katalogi, a następnie Materiały. W tym miejscu należy wybrać kolejno interesujący nas materiał oraz opcje Edytuj materiał. W zakładce „Ceny i sprzedaż” znajduje się tzw. ‚checkbox’, który należy zaznaczyć. W tym momencie uruchomiliśmy usługę MPP dla wybranego towaru.

Po całym procesie tworzenia dokumentu WZ należy wystawić fakturę VAT. Podczas jej dodawania, w zakładce „Ceny i waluty” również zaznaczamy opcję „Mechanizm podzielonej płatności”.

Po zatwierdzeniu dokumentu FV, przy danych do płatności pojawi się informacja o MPP.

Wysyłki zbiorcze w Weaver WMS PRO

Wysyłki zbiorcze pozwalają na wysłanie wielu paczek, pochodzących z różnych zamówień, znajdujących się na innych dokumentach WZ, pod jeden fizyczny adres. Mechanizm może być przydatny przykładowo, gdy do przedstawiciela handlowego wysyłane są zbiorczo paczki dla wszystkich jego klientów centrali firmy, a ten dostarcza je osobiście podczas wizyty u klienta.

System magazynowy Weaver WMS umożliwia realizację scenariusza wysyłek zbiorczych poprzez tzw. Awiza Wysyłki. Do każdego zamówienia, a także dokumentu wydania zewnętrznego w systemie można przypisać Awizo Wysyłki. To samo awizo może być przypisane do wielu dokumentów, dzięki czemu wszystkie towary ze zrealizowanych dokumentów trafią pod ten sam adres.

Aby przypisać zamówienie do Awiza Wysyłki należy zaznaczyć je na liście i wybrać opcję ‚Utwórz awizo wysyłki’.

Tworzenie awiza wysyłki
Tworzenie awiza wysyłki

Otwarte zostanie okno tworzenia awiza wysyłki. Rodzaj dokumentu to Awizo, numeracja rozpoczyna się od WKA, w odróżnieniu od WK (Wysyłka kurierska). Już na tym etapie można zaznaczyć kwotę pobrania, która będzie widoczna podczas tworzenia Wysyłki Kurierskiej.

Dodawanie lub edycja WKA
Dodawanie lub edycja WKA

Po dodaniu dokumentu Awiza wysyłki (WKA) do Zamówień od odbiorców, numer WKA będzie widoczny w kolumnie Wysyłka kurierska.

Numer WKA na liście ZO
Numer WKA na liście ZO

Podczas edycji dokumentu ZO, na zakładce Odbiorca i dostawa, dokument można przypisać lub odpisać z dokumentu WKA.

Edycja ZO. Dokument WKA.
Edycja ZO. Dokument WKA.

W trakcie realizacji dokumentu Wydania, który ma przypisany dokument WK, na urządzeniu mobilnym, w momencie pakowania, wyświetlona zostanie informacja o powiązanych dokumentach.

Pakowanie na mobilnym. Powiązane WZ.
Pakowanie na mobilnym. Powiązane WZ.

Jest to wyraźny sygnał dla osoby pakującej zamówienie, że powinno być ono spakowane w opakowanie (np. siatka foliowa) umożliwiające późniejsze przepakowanie do większego opakowania zbiorczego (np. karton) na etapie generowanie etykiety kurierskiej. W opakowaniu należy umieścić packing list oraz okleić je kodem opakowania.

Na stanowisku oklejania przesyłek etykietami kurierskimi, po zeskanowaniu kodu z opakowania przypisanego do Awiza Wysyłki (np. siatka foliowa) wyświetlone zostanie okno z dokumentem Awiza Wysyłki oraz informacja, że może to być wysyłka zbiorcza.

Wysyłka może być zbiorcza z Awiza.
Wysyłka może być zbiorcza z Awiza.

Awizo wysyłki zbiorczej należy następnie przekształcić na Wysyłkę Kurierską za pomocą przycisku Konwersja na WK.

Konwersja WKA na WK
Konwersja WKA na WK

Jeśli wszystkie dokumenty w grupie zostały zrealizowane, system nie wyświetli żadnego komunikatu, w przeciwnym przypadku wyświetlona zostanie informacja ‚Nie wszystkie dokumenty zostały zakończone’ oraz raport z podsumowaniem – listą dokumentów.

Podsumowanie konwersji na WK
Podsumowanie konwersji na WK

Osoba odpowiedzialna za generowanie etykiet kurierskich powinna zaczekać, aż wszystkie dokumenty będą zrealizowane – wszystkie paczki jednostkowe (siatki foliowe) znajdą się na stanowisku. Wówczas po konwersji dokumentu na WK należy usunąć z tabeli ‚Paczki’ paczki pojedyncze (siatki foliowe), przepakować je do większego (większych) opakowań i dodać do listy ‚Paczki’ jedno lub więcej opakowanie zbiorcze.

Marża ze sprzedaży

Program magazynowy Weaver WMS umożliwia śledzenie marży ze sprzedaży towarów. Marżę można sprawdzić dla pozycji dokumentu, dla całego dokumentu WZ oraz dla grupy dokumentów za wybrany okres czasu.

Program domyślnie wydaje towaru z magazynu w trybie automatycznym FIFO (first-in, first-out), czyli towaru które na magazynie pojawiły się wcześniej, wychodzą z niego jako pierwsze.

Aby zademonstrować mechanizmy liczenia marży, dodaliśmy do programu 2 materiały, na 2 dokumentach PZ.

PZ/2015/1. Materiał 1, 10 sztuk, cena zakupu 10 zł netto. Materiał 2, 10 sztuk, cena zakupu 20 zł netto.

PZ/2015/2. Materiał 1. 10 sztuk, cena zakupu 12 zł netto. Materiał 2, 10 sztuk, cena zakupu 22 zł netto.

PZ - Marża
PZ – Marża

Po przyjęciu towaru na raporcie stany magazynowe + partie widać dokładnie ceny zakupu i daty. Towar został podzielony na partie, których ceny zakupu są różne.

Stany magazynowe + partie
Stany magazynowe + partie

Podczas wydania towaru (dokument WZ) program pobierze towar najstarszy, zdejmie go z magazynu i wyliczy marżę dla transakcji.

WZ - Marża
WZ – Marża

Aby zobaczyć marże dla dokumentów WZ, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na dowolną kolumnę, następnie wybrać opcję „Wybór kolumn”, następnie przeciągnąć kolumnę „Marża” obok innej kolumny.

Po rozwinięciu dokumentu znakiem „+”, można podejrzeć marżę dla pozycji dokumentu.

Marża za okres czasu dla wszystkich dokumentów widoczna jest na dole w podsumowaniu.

Razem WZ. Marża.
Razem WZ. Marża.

Grupy cenowe

Program Weaver WMS pozwala na dodawanie grup cenowych, jest to funkcja szczególnie przydatna dla tych którzy mają np. kilka sklepów internetowych, czy prowadzą sprzedaż na Allegro, a te same towary sprzedają z różnicą cenową. Funkcja ta pozwala na łatwe wprowadzenie właściwej ceny do dokumentu WZ.

Aby dodać grupę cenową należy:

1. Wybrać z menu głównego „Katalogi”, a następnie „Grupy cenowe”

1

 

2. Z górnej belki menu wybrać opcję „Dodaj”

2

3. Wprowadzić kod, oraz nazwę grupy cenowej

3

 

4. Widok wprowadzonych grup cenowych

4

 

5. Zdefiniować grupę cenową dla materiału, wybierając z menu „Katalogi”, a następnie „Materiały”

1

 

6. Wybrać materiał dla którego chcemy przypisać grupę cenową

7. Otworzyć materiał i w oknie edycji wybrać opcję „Sprzedaż PLN”

8. Wybrać opcję „Dodaj pozycję”

9

 

 

9.Kliknąć na symbol trójkąta w prawym rogu pola „Grupy cenowej”, rozwinie się lista wcześniej utworzonych grup cenowych

10

 

10. Wybrać odpowiednią grupę i wprowadzić cenę materiału dla daneg grupy, oraz stawkę VAT

8

 

11. Podczas generowania dokumentu WZ, po wybraniu wydawanego materiału pokaże się okno z wyborem „Grupy cenowej”

6

 

12. Należy przy wybranej grupie cenowej kliknąć przycisk „Wybierz”, cena materiału z wybranej grupy zostanie wprowadzona do dokumentu automatycznie.

7

Dostosowywanie wyświetlanych informacji przy FV

Program Weaver WMS umożliwia dostosowywanie wyświetlanych informacji w zależności od potrzeb w bazie faktur. Standardowymi informacjami są: rodzaj faktury, numer, kod odbiorcy, data wystawienia dokumentu, termin i sposób płatności, suma brutto, suma pozostała do zapłaty.

Opcjonalnie można dodać wyświetlanie informacji o walutach, sumie netto itp.

Aby skonfigurować wyświetlane kolumny należy:

1. Z menu głównego wybrać zakładkę „Dokumenty zewnętrzne”, a następnie FV

a

2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na pasek z nazwami kolumn

b

3. Wybrać opcję „Wybór kolumn”

c

 

4. Wybrać nazwy kolumn które mają być wyświetlane

d

5. Przeciągnąć wybrane opcje na pasek z nazwami kolumn

e

 

Produkcja- Zlecenie wydania

W programie Weaver WMS w zakładce „Produkcja” można nie tylko przyjąć „Zlecenia produkcyjne”, ale także „Zlecenia wydania” wyprodukowanych materiałów.

Aby wprowadzić do programu „Zlecenie wydania” należy:

1. Z manu głównego wybrać: „Produkcja”, a następnie „Zlecenie wydania”

aaa

 

2. Następnie z górnej belki menu wybrać opcję „Dodaj”

bbbb

 

3. Wprowadzić dane dotyczące wydania m.in. dotyczące odbiorcy, wydawanych materiałów itd.

cccc

 

4. Podgląd gotowego dokumentu

dddd

Zlecenia produkcyjne

Program Weaver WMS umożliwia rejestrowanie przyjmowanych zleceń produkcyjnych od odbiorców. Dzięki temu w prosty i przyjazny sposób wygenerować potwierdzające to dokumenty.

Aby wprowadzić do programu, lub wyedytować zlecenie produkcyjne należy:

1. Z menu głównego z zakładki „Produkcja” wybrać opcję „Zlecenia produkcyjne”

1

 

2. Z górnej belki wybrać opcję „Dodaj”

2

 

3. Wprowadzić dane odbiorcy, datę realizacji, numer zlecenia, oraz materiały jakie są zlecane do produkcji

3

 

4. Widok wprowadzonego dokumentu

4

Faktury walutowe

Program Weaver WMS umożliwia wystawianie faktur walutowych. Można również w dowolnej chwili pobrać z internetu aktualny kurs walut. Dostępne waluty to EUR, USD, GBP.

Aby wystawić fakturę w innej walucie należy:

1. Z menu głównego wybrać „Dokumenty zewnętrzne” , a następnie „Faktury VAT”

2. Wprowadzić dane firmy dla której wystawiany będzie dokument.

3. Wybrać sposób płatności, a następnie walutę w jakiej będzie wystawiony dokument.

Zrzut ekranu 2014-07-17 11.35.09

 

4. Wprowadzić dane o sprzedawanym towarze

2

 

5. Dane o towarze są wprowadzone w walucie PLN

6. Należy z zaimportowanej listy z „Kursami Walut” odczytać aktualny kurs i przeliczyć waluty.

Aby przeliczyć złotówki na inną walutę należy podzielić cenę w złotówkach, przez kurs waluty.

Widok po przeliczeniu złotówek na EUR

3

 

Podgląd gotowego dokumentu:

4

Wprowadzanie kursów walut

Program Weaver WMS umożliwia wprowadzanie danych o aktualnych kursach walut, a także wystawianie różnego rodzaju dokumentów w tzw. „walutach obcych”. Dostępnymi walutami są: EUR, USD, GBP.

Dane o aktualnych kursach walut można wprowadzić ręcznie, a także importując ją z internetu.

Aby importować tabelę kursów walut należy:

1. Z manu głównego wybrać opcję „Katalogi”, a następnie „Kursy walut”

 

1

 

2. Z górnej belki wyprać opcję „Importuj”

2A

 

3. Wpisać ile tabel zawierających informacje o kursie walut ma zostać zaimportowane

3

 

4. Widok gotowej tabeli

5

 

Aby wprowadzić ręcznie informacje o kursie walut należy:

1. Z manu głównego wybrać opcję „Katalogi”, a następnie „Kursy walut”

1

2. Z górnej belki wyprać opcję „Dodaj”

2B

 

 

3. Zdefiniować walutę, oraz wprowadzić jej wartość:

4