Kolejność zbiórki towarów podczas wydania na urządzaniach mobilnych w WMS PRO

System magazynowy Weaver WMS PRO oferuje możliwość samodzielnego zaplanowania kolejności zbiórki towarów z miejsc w magazynie.

Aby ustawić kolejność zbiórki towarów należy przejść do Menu -> Raporty -> Plan magazynu.

Kolejność zbioru można ustawić dla pojedynczego miejsca lub dla zaznaczonej całej grupy miejsc (w pionie). Aby ustawić kolejność dla poszczególnych miejsc należy zaznaczyć grupę miejsc na planie magazynu, a następnie wybrać opcję „Edytuj właściwości miejsca z menu”.

Edycja właściwości miejsca

Edycja właściwości miejsca

Im niższa wartość w polu „Kolejność zbiórki” tym wyżej będzie towar leżący na danym miejscu na liści kompletacyjnej. Ustawienie wartości dla poszczególnych miejsc (na każdym poziomie) pozwala na zdefiniowanie wartości dla każdego poziomu. Towar z dołu może być wyżej niż towar z góry regału etc.

Aby ustawić wartość szybciej, dla całej grupy miejsc (w pionie, na wysokość), można zaznaczyć grupę miejsc i wybrać opcję ”

Kolejność zbiórki dla grupy miejsc

Kolejność zbiórki dla grupy miejsc

Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest ustawianie kolejności dla całej grupy co np. 10 jednostek. Wtedy zostanie pole do manewru w razie konieczności ustawienia kolejność dla poszczególnych miejsc w grupach. Czyli przykładowo na miejscu grupie miejsc, która jest pierwsza należy ustawić 10, na kolejnej 20 itd.

Widoki użytkownika

Od wersji 1.0.121.0 program magazynowy Weaver WMS umożliwia tworzenie widoków użytkownika.

Często występuje potrzeba wyświetlania określonych danych po ich przefiltrowaniu i wyborze odpowiednich kolumn. Przykładowo chcemy szybko móc zobaczyć niezapłacone faktury. Nie ma potrzeby tworzenia za każdym razem filtra od nowa, można widok „Niezapłacone faktury” zapisać jako widok użytkownika. Aby tego dokonać należy odpowiedni przygotować dany widok (przefiltrować, ustawić kolumny itp.).

Otwieramy dany widok i ustawiamy na nim filtr.

Ustawienie filtru na fakturach

Ustawienie filtru na fakturach

Wybieramy kolumny poprzez przeciąganie oraz opuszczanie.

Wybór kolumn na widoku faktur

Wybór kolumn na widoku faktur

Przechodzimy do zakładki ustawienia i wybieramy opcję „Zapisz widok użytkownika”.

Zapisywanie widoku użytkownika

Zapisywanie widoku użytkownika

Widok pojawi się w menu „Widoki użytkownika”. Można teraz używać skrótu.

Widok użytkownika

Widok użytkownika

Przyjęcie oraz wydanie towaru z wykorzystaniem czytnika kodów

Program magazynowy Weaver WMS wspiera dwa rodzaje czytników kodów kreskowych.

 1. Czytniki wykorzystujące interfejs HID, tzw. wirtualną klawiaturę. Tekst zeskanowany za pomocą czytnika wyświetla się w miejscu w którym znajduje się kursor na ekranie komputera. Jest to prosty tryb działania, nie wymaga żadnej dodatkowej konfiguracji programu Weaver WMS.
 2. Czytniki działające po porcie COM. Zarówno interfejs RS232, jak i tzw. Virtual COM, wirtualny port COM (emulacja portu COM). Są to bardziej zaawansowane czytniki i praca z nimi jest szybsza, system Weaver WMS wspiera teraz takie czytniki. Przykładowy czytnik idealnie współpracujący z programem magazynowym Weaver WMS to HD29. Wspiera on Virtual COM i jest bardzo szybki.

Dalsza część artykułu będzie dotyczyła wsparcia dla trybu Virtual COM.

 1. Należy podpiąć czytnik do portu USB lub RS232 komputera, zainstalować odpowiedni sterownik oraz sprawdzić jaki port COM otrzymał czytnik w Menedżerze urządzeń systemu Windows. W naszym przypadku COM3.

  Port COM w systemie Windows

  Port COM w systemie Windows

 2. W systemie Weaver należy wejść w zakładkę Ustawienia -> Zachowanie Aplikacji -> Czytnik kodów, a następnie zaznaczyć użycie czytnika i wybrać odpowiedni port COM.

  Wybór portu COM

  Wybór portu COM

 3. Należy ponownie uruchomić program.
 4. Podczas dodawania materiału można nadać kod poprzez jego zeskanowanie z produktu.
 5. Podczas przyjmowania oraz wydawania towaru skanowanie kodów powoduje dodawanie towarów do listy. Gdy towar już znajduje się na liście, skanowanie powoduje zmianę ilości oraz wartości pozycji.
  Przyjęcie towaru z czytnikiem

  Przyjęcie towaru z czytnikiem

  Wydanie towaru z czytnikiem

  Wydanie towaru z czytnikiem

Użytkownicy

Tworzenie nowych użytkowników i nadawanie im uprawnień:

 

Aby utworzyć nowego użytkownika i nadać mu prawa w programie Weaver WMS należy:

 

1.W menu głównym wybrać opcję „ustawienia” a następnie „użytkownicy”

2.Wybrać opcję „dodaj użytkownika”

3.Pojawi się okno o nazwie „Dodawanie lub edycja konta użytkownika” w którym należy nadać użytkownikami login, hasło, oraz wprowadzić jego imię oraz nazwisko.

4.Nowy użytkownik pojawi się na liście użytkowników

5.Nowemu użytkownikowi należy nadać lub odebrać uprawnienia, aby to zrobić należy:

W menu głównym wybrać opcję „edytuj uprawnienia użytkownika”

6.Pojawi się okno „Edycja drzewa uprawnień”

7.Domyślnie nowy użytkownik ma nadane wszystkie prawa, ale w przypadku gdy powinien mieć je ograniczone należy: kliknąć prawym przyciskiem myszy na dane uprawnienie, po czym pokażą się opcje „dodaj” i „cofnij” prawo.

8.Cofnięte prawa zostaną oznaczone kolorem czerwonym

9.Aby zachować ustawienia należy kliknąć opcję zapisz

 

Wgrywanie klucza produktu

Aby aktywować pełną wersję programu należy:

1. Otrzymany plik zapisać na komputerze

2. Z menu głównego wybrać zakładkę „pomoc”, a następnie wybrać opcję „aktywuj pełną wersję”

3.Pokaże się okno o nazwie „Wprowadzanie klucza licencji”, należy w nim odnaleźć lokalizację pliku zawierającego licencję

4.Zaznaczyć plik z licencją i kliknąć opcję „open/otwórz”

5.Pokaże się komunikat o konieczności restartu programu

6.Po kliknięciu opcji „tak” program zostanie wyłączony i uruchomi się ponownie już jako pełna wersja

7.Poprawność instalacji klucza licencji potwierdza komunikat, który wyświetlany jest po włączeniu programu z prawej strony