Użytkownicy

Tworzenie nowych użytkowników i nadawanie im uprawnień:

 

Aby utworzyć nowego użytkownika i nadać mu prawa w programie Weaver WMS należy:

 

1.W menu głównym wybrać opcję „ustawienia” a następnie „użytkownicy”

2.Wybrać opcję „dodaj użytkownika”

3.Pojawi się okno o nazwie „Dodawanie lub edycja konta użytkownika” w którym należy nadać użytkownikami login, hasło, oraz wprowadzić jego imię oraz nazwisko.

4.Nowy użytkownik pojawi się na liście użytkowników

5.Nowemu użytkownikowi należy nadać lub odebrać uprawnienia, aby to zrobić należy:

W menu głównym wybrać opcję „edytuj uprawnienia użytkownika”

6.Pojawi się okno „Edycja drzewa uprawnień”

7.Domyślnie nowy użytkownik ma nadane wszystkie prawa, ale w przypadku gdy powinien mieć je ograniczone należy: kliknąć prawym przyciskiem myszy na dane uprawnienie, po czym pokażą się opcje „dodaj” i „cofnij” prawo.

8.Cofnięte prawa zostaną oznaczone kolorem czerwonym

9.Aby zachować ustawienia należy kliknąć opcję zapisz

 

Wgrywanie klucza produktu

Aby aktywować pełną wersję programu należy:

1. Otrzymany plik zapisać na komputerze

2. Z menu głównego wybrać zakładkę „pomoc”, a następnie wybrać opcję „aktywuj pełną wersję”

3.Pokaże się okno o nazwie „Wprowadzanie klucza licencji”, należy w nim odnaleźć lokalizację pliku zawierającego licencję

4.Zaznaczyć plik z licencją i kliknąć opcję „open/otwórz”

5.Pokaże się komunikat o konieczności restartu programu

6.Po kliknięciu opcji „tak” program zostanie wyłączony i uruchomi się ponownie już jako pełna wersja

7.Poprawność instalacji klucza licencji potwierdza komunikat, który wyświetlany jest po włączeniu programu z prawej strony