Używanie programu na kilku stanowiskach jednocześnie

Możliwe jest używanie programu Weaver WMS na kilku stanowiskach jednocześnie. Aby skonfigurować program należy:

1. W zakładce „Ustawienia” wybrać opcję „Baza danych”.

Weaver WMS – Ustawienie bazy danych

2. Za pomocą przycisku wykonać kopię zapasową bazy danych.

3. Uzyskany w ten sposób plik skopiować na udział sieciowy lub udostępnić innym komputerom w sieci lokalny plik.

4. Na wszystkich komputerach które mają mieć dostęp do wspólnej bazy danych ustawić za pomocą przycisku „Baza danych” w zakładce ustawienia ścieżkę do bazy danych.