Dodawanie i edycja przyjęcia zewnętrznego

Aby dodać przyjęcie zewnętrzne do programu Weaver WMS należy:

1.W „menu głównym” wybrać opcję „Przyjęcia zewnętrzne”

2. Za pomocą przycisku „dodaj przyjęcie zewnętrzne” otworzyć okno umożliwiające wprowadzanie danych

3.”Numer dokumentu” zostanie wygenerowany automatycznie

4.Dostawcę wybrać spośród zdefiniowanej wcześniej listy dostawców, aby ją zobaczyć kliknąć na strzałkę znajdującą się przy zakładce „dostawca”, lub wprowadzić nowego klikając na symbol plusa

5. „Planowaną datę realizacji” określić przy użyciu kalendarza, który rozwijany jest przy pomocy strzałki znajdującej się obok tej opcji

6.Przyjmowane materiały wprowadzić przy użyciu opcji „dodaj pozycję”

7. Przyjmowany towar  wprowadzić przy pomocy wcześniej zdefiniowanych, które należy przywołać strzałką znajdującą się w wierszu danego materiału, lub wprowadzić nowy klikając na symbol plusa

8.Planowaną ilość wprowadzić ręcznie w kolumnie „planowana ilość”

9. Po kliknięciu na przycisk „ok” pokaże się kolejne okno w którym należy zdefiniować w jakie położenie na magazynie ma trafić towar. Aby określić położenie poszczególnych towarów na górze okna należy zaznaczyć o który materiał chodzi, przy użyciu listy, która otwiera się po kliknięciu na strzałkę obok wiersza „materiały”

10.Wybrać z opcji „wybierz z  planu magazynu” miejsce do którego ma trafić towar zaznaczając sektor w którym ma się on znaleźć

 

11. Wybraną pozycję dodać

12. Dodawanie i edycję przyjęcia zewnętrznego zakończyć przyciskiem „zapisz”

Dodaj komentarz