Dodawanie wydań zewnętrznych na podstawie zamówienia

Aby dodać wydanie zewnętrzne na podstawie zamówień w programie Weaver WMS należy:

1.Wybrać z menu głównego opcję „wydanie zewnętrzne”

2.Wybrać opcję „dodaj na podstawie zamówienia”

3.W okienku „wybór zamówienia” zaznaczyć zamówienie które ma być dodane

4.W oknie „dodawanie lub edycja wydania zewnętrznego” sprawdzić poprawność danych

5. Zakończyć dodawanie klikając przycisk „zapisz”

6. Wygenerowany zostanie dokument „wydania zewnętrznego”

Dodaj komentarz