Dodawanie zamówienia do dostawców

Aby dodać zamówienie do dostawców do programu Weaver WMS należy:

1.W “menu głównym” wybrać opcję “Zamówienia do dostawców”

2. Za pomocą przycisku “dodaj zamówienie do dostawcy” otworzyć okno umożliwiające wprowadzanie danych

3.Numer dokumentu zostanie wygenerowany automatycznie

4.Dostawcę wybrać spośród zdefiniowanej wcześniej listy odbiorców, aby ją zobaczyć kliknąć na strzałkę znajdującą się przy zakładce “dostawca”, lub wprowadzić nowego klikając na symbol plusa

 

5. “Planowaną datę realizacji” określić przy użyciu kalendarza, który rozwijany jest przy pomocy strzałki znajdującej się obok tej opcji

6.Zamawiane materiały wprowadzić przy użyciu opcji “dodaj pozycję”

7. Zamawiany towar  wprowadzić przy pomocy wcześniej zdefiniowanych, które należy przywołać strzałką znajdującą się w wierszu danego materiału, lub wprowadzić nowy jeśli nie jest zdefiniowany, klikając na symbol plusa

8.Planowaną ilość wprowadzić ręcznie w kolumnie “planowana ilość”

9. Po kliknięciu opcji “ok” generowany jest dokument „zamówienia do dostawcy”

Dodaj komentarz