Drukowanie dokumentów

Aby zrobić wydruk danych przechowywanych w programie Weaver WMS należy:

1.Z menu głównego wybrać zakładkę „wydruki”

2.Kliknąć opcję „podgląd wydruku”

3.Pokaże się okno z „podglądem wydruku”

4.W menu „podglądu wydruku” można ustawić do swoich potrzeb np. marginesy, orientację strony,rozmiar wydruku, należy to wykonać poprzez kliknięcie w odpowiednie opcje w menu głównym tego dokumentu

Drukowany dokument można także opatrzyć „znakiem wodnym” aby to zrobić należy:

5.Wybrać z menu głównego opcje „znak wodny”

6.Pojawi się okno o nazwie „znak wodny” w którym można dodać dwa rodzaje znaków „tekstowy znak wodny” oraz „graficzny znak wodny”

7.Aby dodać „tekstowy znak wodny” należy wprowadzić treść znaku wodnego, określić jego kolor, czcionkę oraz jej rozmiar itp.

8.Przykładowy wydruk z tekstowym znakiem wodnym

9.Aby dodać „graficzny znak wodny” należy w oknie „znak wodny” wybrać opcję „graficzny znak wodny”

10.Kliknąć opcję „Wczytaj obraz”

11.Znaleźć lokalizację wczytywanego obrazu na komputerze i kliknąć opcję „open/otwórz”

12.Wczytany obraz zostanie naniesiony na wydruk

13.Aby wydrukować dokument należy kliknąć opcję „drukuj” znajdującą się w menu głównym podglądu

14.Aby wyeksportować wydruk należy kliknąć opcję „eksportuj”

15.Pojawią się dostępne opcje eksportu : „Eksportuj do…” „Wyślij pocztą elektroniczną”

16.Należy wybrać format do jakiego plik ma zostać wyeksportowany

17.Pojawi się okno zapisu w którym należy określić lokalizację na komputerze gdzie ma zostać zapisany plik, oraz nadać mu nazwę.

18.Aby zapisać dokument kliknąć przycisk „save/zapisz”