Eksport danych

Program Weaver WMS umożliwia eksportowanie wyników do plików:

1.Wybrać z menu głównego zakładkę „eksport danych”

2.Wybrać plik do jakiego chcemy wyeksportować dane np.”pdf”

3.Wybrać miejsce jego zapisu na komputerze

4.w polu „file name/nazwa” wprowadzić nazwę pliku pod jaką dane mają zostać zapisane i kliknąć przycisk „save/zapisz”

5.Wyeksportowane dane zostaną zapisane we wskazanym miejscu

6.Przykładowy plik z zapisanymi danymi w postaci pliku „pdf”