Opcja zdarzenia

Opcja „zdarzenia” w programie Weaver WMS pozwala na szybkie przywołanie historii zmian wprowadzonych przez program, aby skorzystać z tej opcji należy:

1.Z menu głównego wybrać opcję „raporty” a następnie „zdarzenia”

2.Pojawi się okno „Kryteria filtrowania”

3.Filtrowania kryteriów można dokonać na dwa sposoby według pojedynczego kryterium lub według kryteriów łączonych, aby dokonać filtrowania należy zaznaczyć pole znajdujące się obok danego kryterium np. „występujące po”

4.Zaznaczyć datę po której nastąpiły szukane zdarzenia i kliknąć przycisk „ok”

5.Pojawi się tabela ze zdarzeniami spełniającymi to kryterium

6.Podobnie postępujemy według kolejnych kryteriów takich jak np. „według użytkownika”

7. Według „transakcji” np. „wystawienia faktury VAT”

8.Według „materiału”

9.Według „miejsca” „przed” lub „po”

10.Wyniki spełniające wybrane kryteria zostaną wyświetlone w formie tabeli