Kreator konfiguracji

Przez proces stworzenia bazy danych w programie Weaver WMS w sposób łątwy i szybki przeprowadza użytkownika „kreator konfiguracji”. Aby skorzystać z tej opcji należy:

1. Z menu głównego wybrać opcję „ustawiania” a następnie „Kreator konfiguracji”

2.Otworzy się okno startowe „kreatora konfiguracji”

3. Należy wybrać opcję „następny” jeśli chcemy kontynuować lub przycisk „anuluj” jeśli chcemy zrezygnować z pomocy kreatora

4. W następnym oknie należy wpisać dane naszej firmy, które później będą wykorzystywane np. przy wystawianiu dokumentów

5. Aby przejść do następnego okna należy kliknąć opcję „następny”

6. Pojawi się kolejne okno o nazwie „Rozmieszczenie towarów”, w którym należy  wybrać w jaki sposób chcemy aby wyświetlane nam był informacje o produktach znajdujących się w magazynie. Do wyboru mamy dwie opcje: „plan magazynu” lub „stany magazynowe”

7.Jeśli wybierzemy opcję „plan magazynu” zostaniemy przeniesieni do „kreatora magazynu” (Jeśli Chcesz wiedzieć więcej o „kreatorze magazynu” przeczytaj http://wms.weaversoft.pl/2012/03/projektowanie-magazynu/). Po stworzeniu magazynu nastąpi powrót do „kreatora konfiguracji” i jego następnej opcji o nazwie „dostawcy”

8. Jeśli wybierzemy opcję „stany magazynowe” zostaniemy przeniesieni do następnej opcji „kreatora konfiguracji” o nazwie „dostawcy”

9. Pojawi się kreator nowych dostawców, w którym aby wprowadzić nowego dostawcę należy z menu głównego wybrać opcję „dodaj dostawcę”

10.Pojawi się okno kreatora w którym należy wprowadzić: kod firmy, nazwę, adres, numer NIP, numer telefonu/fax, oraz numer konta, a następnie kliknąć opcję „zapisz”a następnie w menu głównym „zakończ”. Kolejnych dostawców należy wprowadzać w ten sam sposób.

11. Kolejnym oknem „kreatora konfiguracji” jest okno „odbiorcy” , które przejdzie w kreator dodawania dostawcy, należy w nim wprowadzić dane dostawcy w taki sam sposób jak w przypadku opcji „dodawania dostawcy”

12. Następnie należy zdefiniować „materiały” pojawi się okno o tej nazwie, w którym w sposób analogiczny do powyższych należy wprowadzić informacje dotyczące materiału takie jak: kod, nazwa, data ważności, jednostka miary, stawka VAT, cena, marża

13. Po wprowadzeniu informacji dotyczących materiałów pojawi się okno kończące pracę kreatora

14. Po kliknięciu przycisku „zapisz” baza danych zostanie prawidłowo zapisana w programie Weaver WMS