Grupy materiałów

Program Weaver WMS pozwala na przypisanie materiałów dostępnych na magazynie do odpowiednich grup. Umożliwia to szybsze i łatwiejsze znalezienie danych materiałów w programie, wystarczy przesortować je według określonych grup.

Aby dodać grupę materiałów należy:

1. Z menu głównego wybrać „Katalogi”, a następnie „Grupy materiałów”

1

2. Z górnej belki wybrać opcję „Dodaj grupę materiałów”

2

 

3. Wprowadzić dane grupy

3

Przy wprowadzaniu lub podczas edycji materiałów można przypisać je do danej grupy.