Kody zewnętrzne

W programie Weaver WMS możliwe jest wprowadzenie kodu zewnętrznego produktu. Dotyczy to przede wszystkim firm które wprowzenia do wprowadzają własne oznaczenia produktów, wtedy obok kodu nadawanego przez magazyn, pokazany jest także kod zewnętrzny np.producenta.

Kod zewnętrzny definiuje się podczas dodawania materiału do programu.

a

 

Sposób wyświetlania kodów zewnętrznych

Aby uzyskać informacje o kodach zewnętrznych należy:

1. Z menu głównego wybrać „Katalogi” a następnie „Materiały”

1

 

2. Dodać kolumnę „Kod zewnętrzny” poprzez:

-kliknięcie prawym przyciskiem myszy na pasek zawierający nazwy poszczególnych kolumn,

-wybranie opcji „Wybór kolumn”

2

 

-a następnie „Kod zewnętrzny”  należy przeciągnąć na pasek z nazwami kolumn

3