Zlecenia produkcyjne

Program Weaver WMS umożliwia rejestrowanie przyjmowanych zleceń produkcyjnych od odbiorców. Dzięki temu w prosty i przyjazny sposób wygenerować potwierdzające to dokumenty.

Aby wprowadzić do programu, lub wyedytować zlecenie produkcyjne należy:

1. Z menu głównego z zakładki „Produkcja” wybrać opcję „Zlecenia produkcyjne”

1

 

2. Z górnej belki wybrać opcję „Dodaj”

2

 

3. Wprowadzić dane odbiorcy, datę realizacji, numer zlecenia, oraz materiały jakie są zlecane do produkcji

3

 

4. Widok wprowadzonego dokumentu

4