Dokument zewnętrzny „Korekty”

Dokument zewnętrzny „Korekty” dotyczy błędnie wystawionych dokumentów „Wydanań zewnętrznych”, oraz „Przyjęć zewnętrznych”. Umożliwia szybkie i proste ponowne przyjęcie towarów na magazyn.

Aby skorygować błędnie wydany dokument „Przyjęcia zewnętrznego” należy:

1. W menu głównym wybrać opcję „Dokumenty zewnętrzne”, a następnie „Przyjęcia zewnętrzne”

1

 

2. Wybrać dokument który ma zostać skorygowany

2

 

3. Z górnej belki menu wybrać opcję „Skoryguj”

3

 

4. Wprowadzić informacje o przyczynie korekty, a następnie kliknąć „Zapisz”

4

 

5. Pojawi się informacja o poprawnym dodaniu dokumentu korygującego, należy wybrać opcję „Tak”

5

 

6. Z górnej belki menu należy wybrać opcję „Przyjmij lub wydaj towar”

 

6

 

7. Wprowadzić prawidłowe dane jakie mają się znaleźć na dokumencie, a następnie kliknąć „OK”7

 

8. Wygenerowany zostanie poprawny dokument