Dostosowywanie wyświetlanych informacji przy FV

Program Weaver WMS umożliwia dostosowywanie wyświetlanych informacji w zależności od potrzeb w bazie faktur. Standardowymi informacjami są: rodzaj faktury, numer, kod odbiorcy, data wystawienia dokumentu, termin i sposób płatności, suma brutto, suma pozostała do zapłaty.

Opcjonalnie można dodać wyświetlanie informacji o walutach, sumie netto itp.

Aby skonfigurować wyświetlane kolumny należy:

1. Z menu głównego wybrać zakładkę „Dokumenty zewnętrzne”, a następnie FV

a

2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na pasek z nazwami kolumn

b

3. Wybrać opcję „Wybór kolumn”

c

 

4. Wybrać nazwy kolumn które mają być wyświetlane

d

5. Przeciągnąć wybrane opcje na pasek z nazwami kolumn

e