Aktualizacja danych o opakowaniach w wydanej jednostce logistycznej – skrypt SQL

W programie Weaver WMS możliwe jest aktualizowanie danych o wydanej jednostce logistycznej na liście dokumentów [WZ] Wydania zewnętrznego.

Pierwszym krokiem który musimy wykonać jest poznanie ID danego rekordu, który chcemy zaktualizować.

Jeżeli nie posiadamy kolumny z ID, należy wcisnąć klawisz F6, a następnie z wyświetlonej listy wybrać panel ID i przeciągnąć go w dowolne miejsce w wierszu z kategoriami kolumn.

Teraz należy uruchomić narzędzie do uruchamiania skryptów: Raporty >>> Zapytanie SQL. Aby przykładowo zaktualizować kolumnę „Handling” dla tej pozycji należy wykonać zapytanie:

UPDATE SHIPPINGPOSITIONITEMS SET ISMAIN = 1 WHERE ID = 270558

Aby zobaczyć nazwy innych kolumn, które można zaktualizować należy wykonać skrypt:

SELECT * FROM SHIPPINGPOSITIONITEMS