Konfiguracja wbudowanego czytnika kodów z Weaver WMS w terminalach Zebry.

Aby skonfigurować wbudowany czytnik kodów w terminalu Zebra, w pierwszej kolejności należy wejść w zainstalowaną na urządzeniu aplikację DataWedge. Następnie wybrać w menu opcję „Profile0 (default)”.

Teraz przesuwając się w dół, musimy odnaleźć sekcję „Intent output”, po czym włączyć (Enable) opcję „output via internet”.

Kolejnym krokiem jest wpisanie w pole „Intent action” adresu „com.wms.ACTION”, oraz w zakładce Intent delivery, wybranie opcji „Broadcast intent”.

Po wykonaniu powyższych kroków, możemy bez problemu zacząć skanować kody.