Analiza „Stany magazynowe + magazyny”

Analiza oblicza aktualną ilość towaru z podziałem na magazyny.

Widok analizy

Opis analizy

Każdy wiersz odpowiada jednemu materiałowi, który znajduję się na magazynie.

Dane w analizie przestawiają:

  • podstawowe danie o materiale (nazwa, kod, kod zewnętrzny, EAN)
  • ilość w systemie zewnętrznym
  • ilość sumowana z wszystkich magazynów
  • ilości towaru na poszczególnych magazynach

Na dole analizy znajduje się jeszcze podsumowanie ilości z poszczególnych magazynów.