Realizowanie przyjęć zewnętrznych z numerami seryjnymi

Aby rozpocząć pracę z numerami seryjnymi w aplikacji mobilej nalezy w pierwszej kolejność ustawić użytkownikowi widoczność pól w aplikacji. Aby to zrobić na aplikacji desktopowej przechodzimy do Ustawienia=> Użytkownicy wybieramy pracownika i klikamy w „Ustawienia terminala mobilnego”. W zakładce „Przyjęcia” zaznaczamy checkbox „Numery seryjne”

Przyjęcia

Zapisujemy ustawienia. Po ponownym zalogowaniu użytkownik będzie miał widoczne pole do uzupełnienia numerów seryjnym jeśli dany materiał ma ustawione by numery seryjne były dla niego wymagane lub dowolne.

Przy realizowaniu przyjęcia pojawi się pole gdzie należy wpisać lub sekanować numer seryjny.

Klikająć w pole lub dalej pojawi się nowe okno do wprowadzenia numerów.

Teraz można wskanować numery seryjne.

Zatwierdzamy i aplikacja przenosi nas do poprzedniego widoku

Po dodaniu przyjęcie tej pozycji zostało zeralizowane.