image_pdfimage_print

Instalacja WMS Advanced na serwerze

Weaver WMS Advanced jest rozszerzeniem Weaver WMS Standard umożliwiającym pracę programu z urządzeniami mobilnymi wyposażonymi w systemi Android, Apple oraz Windows Phone. Więcej informacji o samej wersji Advanced znajduje się w linku poniżej

https://weaversoft.pl/program-magazynowy-android-mobilny/

Kolejnym krokiem jest konfiguracja serwera IIS na serwerze. Należy zainstalować wszystkie możliwe komponenty związane z IIS, WCF oraz .NET na serwerze.

Instalacja IIS

Następnie należy pobrać paczkę z wersją WMS Advanced z linku poniżej.

http://weaversoft.pl/downloads/wms/WMS-Advanced-Web.zip

Zawartość paczki należy rozpakować do folderu IIS’a, czyli C:\inetpub\

Kolejnym krokiem jest wskazanie lokalizacji bazy danych aplikacji WMS Advanced. W tym celu należy wyedytować plik C:\inetpub\WMS-ADV\Web.config i podmienić wytłuszczony tekst na nazwę swojej bazy danych.

<connectionStrings>
<add name=”Default” connectionString=”Data Source=.;Initial Catalog=wmsmobile;Integrated Security=True” providerName=”System.Data.SqlClient” />
</connectionStrings>

Ostatnim krokiem jest dodanie WMS Advanced do serwera webowego IIS. W tym celu należy:

 1. Uruchomić manager IIS. Uruchom (Skrót Windows + R) -> inetmgr
 2. Na drzewie po lewej stronie odnaleźć sekcję Sites, prawym przyciskiem wybrać opcję Add Website (Dodaj witrynę).
 3. W oknie dodawania witryny należy wpisać dowolną nazwę i wybrać folder C:\inetpub\WMS-ADV\
Dodawanie witryny IIS
 • Po kliknięciu Browse *:80 (http) (Przeglądaj *.80 (http)) prawdopodobnie pojawi się błąd sygnalizujący, że użytkownik IIS nie ma uprawnień do korzystania z bazy danych. Rozwiązaniem może być przełączenie użytkownika IIS na użytkownika lokalnego. W tym celu należy wejść w pule aplikacji WMS-ADV (na drzewku wybrać Application Pools (Pule aplikacji), ustawienia zaawansowane, Identity, a następnie wpisać tam login oraz hasło lokalnego użytkownika.
 • Pula aplikacji IIS

  Analiza struktury wydań materiału

  Program magazynowy Weaver WMS umożliwia wykonanie analizy struktury wydań towaru.

  Aby wykonań analizę należy zaznaczyć wybrany materiał na liście i wybrać opcję „Analiza struktury wydań”.

  Analiza struktury wydań

  Parametrami analizy są:

  • Jednostka czasu (dzień roboczy, tydzień, miesiąc)
  • Zakres analizowanych dat
  • Informacja o tym, czy analizujemy dokumenty wewnętrzne (RW), czy zewnętrzne (WZ)

  Przygotowana analiza zawiera średnią liczbę wydań w wybranej jednostce czasu, odchylenie standardowe, wykres wydań, dane tworzące wykres oraz rozkład liczności wydań.

  Wykres wydań

  Kiedy rozkład liczności wydań jest zbliżony do rozkładu normalnego, prognozowanie będzie dokładniejsze niż w przypadku rozkładu dalekiego od normalnego.

  Konfiguracja widoczności materiałów dla użytkownika

  Domyślnie każdy użytkownik system widzi wszystkie materiały zdefiniowane w systemie. Przy pracy na wielu stanowiskach, gdzie kompetencje są podzielone, może wystąpić potrzeba ograniczenia widoczności nie których materiałów, czy też grup materiałowych użytkownikom.

  Aby tego dokonać należy wejść odpowiednio w Ustawienia >>> Użytkownicy, po wybraniu użytkownika, wybieramy w górnym menu opcje „Materiały”

  Wynikowe widoczne materiały są obliczane w następujący sposób:

  Widoczne grupy + Widoczne materiały – Zakazane grupy – Zakazane materiały = Wynik

  Wynik obliczany jest za każdym razem po logowaniu użytkownika. Oznacza to, że jeśli użytkownik ma widoczną jakąś grupę materiałową i dodamy do niej materiał, to zobaczy go dopiero po ponownym zalogowaniu do systemu.

  Współpraca z drukarką fiskalną

  Program magazynowy Weaver WMS od wersji 2.0.227.0 współpracuje drukarkami fiskalnymi za pomocą protokołu POSNET. Jest to najbardziej popularny w Polsce protokół komunikacji wspierany przez 99% drukarek fiskalnych na rynku Polskim.

  Aby skonfigurować program do pracy z drukarkę fiskalną należy:

  1. Zainstalować sterownik COM drukarki dostępny od producenta.
  2. Skonfigurować drukarkę fiskalną w zakładce Ustawienia -> Zachowanie aplikacji -> Drukarka fiskalna

  Konfiguracja drukarki fiskalnej

  Aby wydrukować paragon do Faktury VAT należy wejść na widok Faktur sprzedaży i wybrać opcję Wydruk paragonu fiskalnego. Po poprawnym wydruku system zaznaczy wydruk w kolumnie Paragon fiskalny dla danej faktury (kolumny można dostosować klikając prawym przyciskiem myszy na dowolnej kolumnie, opcja ‚Wybór kolumn’).

  Aktualizacja ilości pozycji dokumentu PZ po zatwierdzeniu

  Istnieją okoliczności w których może być konieczna aktualizacja pozycji dokumentu o statusie ‚Zatwierdzony’. Jest to czynność administracyjna, którą można wykonać np. po błędnym zatwierdzeniu dokumenty, gdy nie ma możliwości jego korekty.

  Należy wejść w Raporty >>> Zapytanie SQL a następnie wykonać następujące czynności:

  1. Pobieramy dokumenty PZ
  SELECT * FROM [DeliveryDocuments]

  2. Dla zadanego [ID-DOKUMENTU-Z-PUNKTU-1] wyszukujemy pozycji dokumentu
  SELECT * FROM [DeliveryDocumentPositions] where DeliveryDocument = [ID-DOKUMENTU-Z-PUNKTU-1]

  3. Aktualizujemy [ŻĄDANA-ILOŚĆ] dla [ID-POZYCJI-DOKUMENTU-Z-PUNKTU-2] pozycji dokumentu
  UPDATE [DeliveryDocumentPositions] SET Quantity = [ŻĄDANA-ILOŚĆ] where Id = [ID-POZYCJI-DOKUMENTU-Z-PUNKTU-2]

  Tworzenie zadanie przesunięcia jednostki z poziomu raportu

  System Weaver WMS umożliwia utworzenie zadania przesunięcia jednostki z poziomu raportu Stany magazynowe + partie.

  Aby tego dokonać należy wybrać odpowiedni wiersz na raporcie i wybrać opcję Przesuń jednostkę.

  Tworzenie zadania przesunięcia jednostki
  Tworzenie zadania przesunięcia jednostki

  Na otwartym oknie zadania należy przypisać pracownika oraz wybrać miejsce docelowe.

  Po utworzeniu zadania, należy je uruchomić przyciskiem Uruchom wybrane zadania.

  Uruchamianie zadań
  Uruchamianie zadań

  Zadanie pojawi się na urządzeniu mobilnym w Menu -> Zadania.

  Zadanie na urządzeniu mobilnym
  Zadanie na urządzeniu mobilnym