Panel webowy dla klientów

Panel jest połączony bezpośrednio z bazą danych programu Weaver WMS. Wszystkie działania takie jak: dodawanie, edytowanie, usuwanie są wymieniane w czasie rzeczywistym.

Użytkownik zalogowany do panelu widzi w nim wszystkie dane, które posiadają właściciela takiego jak użytkownik.

1. Stany magazynowe

Jest to strona główna panelu, znajdują się na niej wszystkie jednostki logistyczne (partie) danego użytkownika.

Opcja „Pokaż wiersz filtra” znajduje się na wszystkich stronach i umożliwia filtrowanie danych według dowolnej kolumny.

Opcja „Wybór kolumn” znajduje się na wszystkich stronach i umożliwia wyświetlenie dodatkowych kolumn na obecnym widoku.  Po kliknięciu zostanie pokazana lista dostępnych kolumn. W celu wyświetlenia kolumny można ją zaznaczyć lub przeciągnąć na listę.

2. Katalogi

Odbiorcy

Na widoku odbiorców wyświetlani są wszyscy odbiorcy danego użytkownika.

Odbiorców z poziomu panelu można dodawać lub edytować.

Po uzupełnieniu danych podstawowych należy przejść do zakładki „Adresy wysyłki”.

Adresy wysyłki można uzupełnić ręcznie, klikając „Dodaj” lub pobrać je danych podstawowych używając przycisku „Pobierz z danych podstawowych”.

Po uzupełnieniu adresu wysyłki, należy cofnąć się do zakładki „Dane podstawowe” i zapisać odbiorcę przyciskiem „Dodaj odbiorcę”.

Dostawcy

Na widoku dostawców wyświetlani są wszyscy dostawcy danego użytkownika.

Użytkownik również może ich dodawać lub edytować.

W celu dodania dostawcy należy kliknąć przycisk „Dodaj”, następnie wystarczy uzupełnić jego dane i zapisać dostawcę klikając „Dodaj dostawcę”.

Materiały

Na widoku materiałów wyświetlane są wszystkie materiały danego użytkownika.

Materiały mogą dodawane ręcznie poprzez przycisk „Dodaj”

W celu zapisu materiału wymagane jest uzupełnienie tylko kodu oraz nazwy. Pozostałe dane nie są konieczne.

Drugą możliwością jest import materiałów za pomocą pliku CSV.

W tym celu należy użyć opcji „Import z pliku CSV”. Jeśli chcemy przygotować plik do importu można to zrobić poprzez przycisk „Pobierz wzór”.

Plik wzorcowy należy uzupełnić zgodnie z przykładem. Po przygotowaniu pliku można go zaimportować, klikając „Wybierz plik”, a następnie „Dodaj materiały”

3. Dokumenty

W panelu WEB posiadamy podgląd 5 rodzajów dokumentów, są to:

– zamówienia do dostawców,

– przyjęcia zewnętrzne,

– zamówienia od odbiorców,

– dokumenty wydania,

– korekty wydań.

Dokumenty, które użytkownik panelu może awizować to zamówienia do dostawców oraz zamówienia od odbiorców.

Zamówienia do dostawców

Zamówienia do dostawców możemy dodawać, edytować oraz pobrać wydruk PDF.

Dodając dokument, możemy ustalić numer dokumentu, datę, dostawcę, walutę oraz pozycje, jakie zawiera.

Żeby dodać pozycję, należy kliknąć przycisk „Dodaj”, wybrać materiał oraz jego ilość i cenę, a następnie zatwierdzić dodawanie przyciskiem „Dodaj pozycję”.

Po uzupełnieniu wszystkich danych zapisujemy dokument przyciskiem „Dodaj dokument”.

Przyjęcia zewnętrzne

Przyjęcia zewnętrzne mogą być dodawane tylko w systemie Weaver WMS.

Można je tworzyć z zamówień do dostawców lub niezależnie.

Klikając strzałkę z lewej strony danego dokumentu, możemy rozwinąć jego pozycje i zobaczyć jego rzeczywisty poziom realizacji.

Jeśli dokument PZ jest tworzony z ZD, to w momencie jego dodawania status ZD zmienia się na „W trakcie realizacji”. Kiedy dokument PZ zostanie całkowicie zrealizowany i zamknięty w Weaver WMS, to oba dokumenty zmienia swój status na „Zrealizowany”.

Zamówienia od odbiorców

Zamówienia od odbiorców możemy awizować lub edytować.

Podczas dodawania zamówienia od odbiorców możemy określić te same dane, co w przypadku dokumentu ZD oraz dodatkowo takie informacje jak: sposób płatności, kwota pobrania, adres dostawy.

Adres dostawy możemy z wcześniej przypisanych do odbiorcy lub ręcznie uzupełnić nowy adres.

Dokumenty wydania

Dokumenty wydania mogą być dodawane tylko w systemie Weaver WMS.

Można je tworzyć z zamówień od odbiorców lub niezależnie.

Zależności statusów między dokumentami ZO i WZ są takie same, jak w przypadku ZD i PZ.

Korekty wydań

Korekty wydań mogą być dodawane tylko w systemie Weaver WMS.

Można je tworzyć tylko z dokumentów wydania.

Dokumentami korekt obsługiwane są zwroty oraz wymiany towarów, które możemy śledzić z poziomu panelu.

Jak ustawić własne logo na wydrukach?

Aby ustawić logo należy je najpierw zaimportować do programu WMS aby to zrobić klikamy w zakładkę „Ustawienia” następnie w „Dane firmy” i przechodzimy do „Logo”

Klikamy prawym przyciskiem myszy w miejscu gdzie nasze logo ma się pojawić i naciskami „Wczytaj”

Wybrane logo zapisujemy. Przechodzimy w menu z lewej strony to „Ustawienia” => „Szablony” => „Szablony wydruków” wybieramy interesujący nas szablon i klikamy edytuj. W tagu html <style> na jego końcu dodajemy tekst. „

.logo{
position:fixed;
top:50px;
left:5px;
z-index:99;
}

Pod rozpoczętym tagu <body> wklejamy „<div class=”logo”><img width=”80″ height=”40″ src=”data:image/jpeg;base64, @logo”></div>”

Ostatnią rzeczą jaką należy zrobić jest dodanie na samej górze szablonu jednej linijki kodu „var logo = Convert.ToBase64String(Model.Site.Logo);”

Jeżeli nasze logo jest ściśnięte lub rozciągnięte manipulujemy wartościami width=”80″ oraz height=”40″ w znaczniku <img>. Należy również uzupełnić pozostałe strony szablony w ten sam sposób.

Integracja Weaver WMS z serwisem kurierskim Fedex

Integracja z kurierem pozwala szybkie utworzenie zlecenia wysyłki paczki, przez co skraca się czas potrzebny na obsłużenie zlecenia.

Konfiguracja Integracji

W systemie Weaver WMS należy przejść do zakładki Ustawienia oraz z otworzyć wysyłki kurierskie i przejść do zakładki Fedex.

Konfiguracja Fedex

Kod nadawcy — można uzyskać w panelu użytkownika z książki adresowej,
Kod kuriera — otrzymamy od opiekuna lub jest wpisany w potwierdzenie nadanie przy tworzeniu listu przewozowego przez panel użytkownika,
Kod dostępu — otrzymamy od opiekuna.

Domyślne ustawienia dokumentu można zmieniać niezależnie w edycji wysyłki kurierskiej.

Jeśli wszystko zostało wykonane poprawie ustawienia, otrzymamy etykietę paczki.

Multipicking – jak działa?

Multipicking to metoda pozwalająca znaczne usprawnić proces kompletacji. W zależności od gabarytów towarów pozwala na zbiórkę na kilkudziesięciu zamówień w trakcie wykonania jednej ścieżki.

Konfiguracja Multipicking’u

Pojemniki

W katalogu materiałowym należy dodać przynajmniej jeden nowy produkt o typie „Pojemnik”. Będzie odwzorowywał kontenery, które układane są na wózku, dlatego musi mieć zdefiniowane wymiary.

Okno edycji materiału

Wózki kompletacyjne

Dodajemy tutaj wózki odpowiadające fizycznym wózkom, które posiadamy obecnie w magazynie. Wózek może posiadać tylko jeden typ pojemnika w dowolnej ilości.

Żeby dodać wózki kompletacyjne wykorzystywane przy zbiórce towarów, należy wejść w Ustawienia > Multipicking > Wózki kompletacyjne. Następnie należy kliknąć „Dodaj” i uzupełnić wszystkie wymagane pola. Po stworzeniu wózka należy pamiętać, żeby go aktywować opcją z górnego menu.

Okno edycji wózka kompletacyjnego

Stanowisko pakowania

Żeby dodać stanowiska pakowania należy wejść w Ustawienia > Multipicking > Stanowiska pakowania. Następnie należy użyć opcji „Dodaj”, uzupełnić kod stanowiska oraz wybrać strategię.

Do każdego stanowiska może być jednocześnie przypisany jeden użytkownik, a strategia pakowania może być zmieniona tylko na stanowisku desktopowym.

Okno edycji stanowiska pakowania

Konfiguracja ustawień kompletacji dla użytkownika/roli

Dla każdego użytkownika lub roli można zdefiniować inne ustawienia dotyczące kompletacji. Możliwe ustawienia to m.in. wyświetlane użytkownikowi wózki, opcje zliczania przez skanowanie oraz jakie pola mają być weryfikowane podczas realizacji zbiórki.

Okno edycji Ustawień Terminala Mobilnego (zakładka Kompletacja)

Konfiguracja ustawień pakowania dla użytkownika/roli

Proces pakowania można również dostosować do własnych potrzeb. Opcje, które tutaj znajdziemy to konfiguracja zliczania przez skanowanie, drukowanie listów przewozowych oraz uruchomienie dodatkowej weryfikacji podczas pakowania w trybie prostym.

Okno Edycji Ustawień Terminala Mobilnego (zakładka Pakowanie)

Uruchomienie multipickingu oraz algorytmu

W tym celu należy wejść w Ustawienia > Ustawienia aplikacji > Multipicking.
Znajduje się tutaj opcja „kompletacja aktywna”, która uruchamia proces multipickingu w systemie.
Żeby uruchomić algorytm, należy w sekcji „Algorytm” zaznaczyć opcję „Włączony”.

Znajdują się tutaj również dodatkowe opcje dotyczące algorytmu takiej jak:
– „Maksymalne napełnienie pojemnika” – wpisujemy maksymalna procentową wartość zapełnienia pojemnika (liczoną według objętości materiałów),
– „Minimalna liczba pozycji do stworzenia kursu” – wpisujemy, jaka może być najmniejsza ilość pozycji przypisana do jednego kursu.

Okno Ustawień Aplikacji (zakładka Multipicking)

Pozostała konfiguracja wymagana do prawidłowego działania multipickingu.

Pozostałe wymagania dla tej metody:
– Uzupełnienie wymiarów (długość, szerokość, wysokość) wszystkich materiałów posiadanych w katalogu materiałowym,
– Uzupełniona kolejność zbiórki dla wszystkich miejsc magazynowych,
– Uzupełniony magazyn dla użytkowników/ról – użytkownicy mogą robić to samodzielnie na terminalach lub możemy zdefiniować magazyn na pierwszej zakładce ustawień terminala mobilnego w widoku użytkowników/ról.

Tworzenie kompletacji

Dokumenty WZ

Pozycje dokumentów WZ „wysyłamy” do kompletacji ustawiając je jako widoczne na terminalach.
Można to zrobić ręcznie, używając opcji „Ustaw jako widoczny” lub uruchomić odpowiednią opcję w zadaniach cyklicznych.

Podgląd opcji Ustaw Jako widoczny

Po tej operacji pozycje z uwidocznionych dokumentów pokażą się na widoku Operacje mobilne > Kompletacje wydań > Pozycje.

Uruchomienie algorytmu

W systemie są trzy sposoby na uruchomienie algorytmu:
– Ustawienie w zadaniach cyklicznych zdarzenia „Multipicking – uruchomienie algorytmu” – system w określonych odstępach czasu próbuje stworzyć kurs dla każdego aktywnego, wolnego wózka kompletacyjnego,
– Rozpakowanie wózka – gdy pakowacz zdejmie ostatni pojemnik z wózka (z poprzedniego kursu), algorytm automatycznie się uruchamia i próbuje przypisać nowy kurs dla wózka,
– Ręczne uruchomienie algorytmu – gdy wózek nie jest przypisany do żadnego kursu, można wejść w widok wózków kompletacyjnych, zaznaczyć interesujący nas wózek i użyć opcji „Aktywuj”. Wtedy system spróbuje utworzyć kurs dla wybranego wózka.

Algorytm po uruchomieniu sam tworzy dla pozycji pojemniki oraz kursy kompletacyjne.

Realizacja multipicking’u

W celu realizacji zbiórki należy na urządzeniu mobilnym wejść w „Kompletacje” i wybrać interesujący nas wózek kompletacyjny. Następnie system poprosi o wpisanie/zeskanowanie kodu zabieranego wózka.
Po potwierdzeniu wózka pokaże się pierwsza pozycja do zebrania z magazynu.

Okno zbiórki pozycji na terminalu

Gdy system automatycznie nie uzupełnił pola „Pojemnik”, oznacza to, że musimy sami nadać pojemnik dla tej pozycji, skanując/wpisując go z wózka. Natomiast, gdy pojemnik jest uzupełniony automatycznie, należy dla potwierdzenia zeskanować/wpisać jego kod.
Po zrealizowaniu każdej pozycji system automatycznie będzie pokazywał nam kolejne pozycje do zrealizowania według optymalnej ścieżki zbiórki.
Po zrealizowaniu wszystkich pozycji pokazuje się lista podsumowująca oraz możliwość zamknięcia kompletacji (do listy można przejść w dowolnym momencie, klikając na urządzeniu „strzałkę w tył”).
Gdy kompletacja zostaje zamknięta, użytkownik zostaje wycofany do widoku dostępnych kursów.

Realizacja pakowania

W celu realizacji pakowania należy na urządzeniu mobilnym wejść w „Pakowanie” i wybrać stanowisko. Pokaże się wtedy pole, w które trzeba zeskanować/wpisać zebrane podczas kompletacji pojemniki.

Okno skanowania kodu pojemnika na terminalu

Po kliknięciu „Pobierz” system przeniesie nas od razu do pakowania pozycji.

Okno pakowania pozycji na terminalu

Gdyby zamówienie było podzielone na wiele pojemników, system będzie wymagał zebrania pozostałych pojemników potrzebnych do spakowania zamówienia.
W przypadku, gdy użytkownik nie zebrał jeszcze wszystkich pojemników do skompletowania zamówienia, system wymusi odłożenie zabranego pojemnika na strefę odkładczą.
Po spakowaniu całego dokumentu system poinformuje o tym użytkownika oraz wydrukuje list przewozowy do paczki (jeśli zaznaczymy odpowiednią opcję w ustawieniach terminala mobilnego).

Program w trakcie pakowania na bieżąco zamyka pakowane dokumenty WZ. Po rozładowaniu wózka, zmienia jego status i uruchamia algorytm, w celu stworzenia kolejnego kursu.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tej funkcjonalności w programie Weaver WMS, skontaktuj się z nami!
https://weaversoft.pl/kontakt

Realizowanie przyjęć zewnętrznych z numerami seryjnymi

Aby rozpocząć pracę z numerami seryjnymi w aplikacji mobilej nalezy w pierwszej kolejność ustawić użytkownikowi widoczność pól w aplikacji. Aby to zrobić na aplikacji desktopowej przechodzimy do Ustawienia=> Użytkownicy wybieramy pracownika i klikamy w „Ustawienia terminala mobilnego”. W zakładce „Przyjęcia” zaznaczamy checkbox „Numery seryjne”

Przyjęcia

Zapisujemy ustawienia. Po ponownym zalogowaniu użytkownik będzie miał widoczne pole do uzupełnienia numerów seryjnym jeśli dany materiał ma ustawione by numery seryjne były dla niego wymagane lub dowolne.

Przy realizowaniu przyjęcia pojawi się pole gdzie należy wpisać lub sekanować numer seryjny.

Klikająć w pole lub dalej pojawi się nowe okno do wprowadzenia numerów.

Teraz można wskanować numery seryjne.

Zatwierdzamy i aplikacja przenosi nas do poprzedniego widoku

Po dodaniu przyjęcie tej pozycji zostało zeralizowane.

Przypisywanie do towaru numerów seryjnych

Aby była możliwość przypisywania numerów seryjnych do towaru należy w edycji materiału, w zakładce informacje dodatkowe należy zmienić wartość pola „Przypisywanie numerów seryjnych” z wartości „Żaden” na „Wymagany” lub „Dozwolony”.

Teraz można przyjąć towar za pomocą dokumentu PZ. Ważne, aby towar był przyjmowany w trybie ręcznym, wtedy jest możliwość przypisania numerów seryjnych.

Widok przyjmowania towaru na magazyn

Do pozycji należy przypisać jednostkę logistyczną, można to zrobić to automatycznie poprzez przycisk „Uzupełnij automatycznie lub ręcznie poprzez przycisk „Dodaj jednostkę”.

Jeśli dodaliśmy jednostkę logistyczną, wtedy można przypisać do niej numery seryjne towaru. Otwieramy edycję jednostki logistycznej, przechodzimy do zakładki „Numery seryjne” i wpisujemy numery znajdujących się w danej jednostce logistycznej. Zapisujemy zmiany w jednostce i przyjmujemy towar.

Edycja jednostki logistycznej — numery seryjne

Jeśli już przyjęliśmy towar do magazynu, możemy go wydać. Więc tworzymy dokument WZ i zapisujemy. Następnie wydajemy towar, jeśli wybrany towar ma przypisany numery seryjne, to zostaje wyświetlone lista numerów seryjnych danego towaru.

Wybór numeru seryjnego do towaru

Po wydaniu towaru można sprawdzić na liście, z jakim numerem seryjnym został wydany towar do konkretnego dokumentu WZ.

Podgląd dokumentów wz

Jak przesłać kopię bazy danych?

Gdy zgłaszany jest błąd w programie, w większości przypadków poprosimy o kopię bazy danych.
Dzięki niej możemy uruchomić Państwa środowisko na naszych komputerach i dokładnie zweryfikować, w czym tkwi problem i jak go rozwiązać.

Gdzie znajduje się baza danych?

Baza danych znajduje się w folderze „ProgramData”. Żeby go otworzyć można użyć skrótu klawiszowego „Windows + R”. Na ekranie pokaże się wtedy małe okno, w którym należy wpisać frazę „%programdata%” i zatwierdzić przyciskiem „Ok”.

Okno „Uruchamianie”

Otworzy się wtedy okno folderu „ProgramData”, w którym należy znaleźć folder „Weaver Software”. Cały ten folder kopiujemy i wklejamy kopię na pulpit.

Jak wysłać kopię?

Folder prawdopodobnie będzie ważył za dużo, żeby wysłać go jako załącznik w mailu. Dlatego zalecamy skorzystać z bezpłatnego serwisu WeTransfer.
https://wetransfer.com/

Analiza „Zajętość miejsc magazynowych”

Analiza pozwala na sumowanie ilości wykorzystywanych miejsc przez jednostki logistyczne danego właściciela. Analiza szczególnie morze być przydatna firmom wynajmująca miejsce magazynowe.

Tworzenie analizy

W kreatorze analizy określamy przedział czasowy oraz właścicieli, do których ma być stworzona analiza.
Istnieje jeszcze opcja określenia czy poszczególne jednostki logistyczne są traktowane jako niezależne miejsca lub zliczanie są fizyczne miejsca przypisane do jednostek logistycznych, niezależnie ile jest na danym miejscu.

Widok ustawień w kreatorze

Opis analizy

Pierwsza kolumna przestawia właścicieli, którzy zostali wybrani w kreatorze. Oni zostali jeszcze podzieleni na typy jednostek logistycznych np. na karton i paletę. Dalsze kolumny już przedstawiają ilość użytych miejsc w poszczególnych dniach, z zakresu czasu, który został określony w kreatorze.

Widok analizy

Jak przesłać logi pracownikowi wsparcia

Logi to pliki dziennika, do którego zapisywane są informacje zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu. Pracownik wsparcia jest w stanie, dzięki nim dowiedzieć się, z jakiego powodu występują dane błędy w systemie.

Kiedy powinniśmy przesłać logi?

Logi należy wysyłać najczęściej w przypadku, gdy pojawił się w programie Weaver WMS jakiś błąd lub program się nie uruchamia.

Gdzie znajdują się logi i jak je wysłać

W celu przejścia do logów należy użyć skrótu klawiszowego „Windows + R”. Na ekranie pokaże się wtedy małe okno, w którym należy wpisać frazę „%programdata%” i zatwierdzić przyciskiem „Ok”.

Okno „Uruchamianie”, dzięki któremu dotrzemy do logów

W tym momencie powinien otworzyć się folder „ProgramData”, a z niego przechodzimy do folderu „Weaver Software”.
Następnie otwieramy folder „Logs” i „api”. W tym folderze powinniśmy zobaczyć listę plików logów.

Folder z logami

Teraz należy wybrać plik w zależności od czasu kiedy wystąpił błąd. Przy każdym z plików zawsze będzie napisana data w formacie „RokMiesiącDzień”.
Po znalezieniu pliku z odpowiednią datą przesyłamy go razem z opisem błędu pracownikowi wsparcia, do którego kontakt znajduje się na stronie https://weaversoft.pl/kontakt

Automatyczne wysyłanie faktur mailem

Aby funkcja działała poprawnie należy mieć poprawnie skonfigurowaną skrzynkę e-mail, której ustawienia znajdziemy w Ustawienia aplikacji => Skrzynka e-mail

Uzupełniamy pola zgodnie z posiadanym przez nas kontem e-mail.

Kolejną rzeczą jest dostosowanie naszego szablonu e-mail do własnych potrzeb. Przechodzimy do menu z lewej strony Ustawienia => Szablony => Szablony wiadomości i wybieramy „Załącznik do faktury”

Przy wysyłce tekst w nawiasach kwadratowych zostanie zamieniony na wartości z danych naszego odbiorcy, faktury, oraz danych firmy sprzedawcy czyli nas. Wartości w nawiasach nie należy zmieniać, można jedynie usunąć niepożądane dane. Gdy mamy już to skonfigurowane musimy wybrać sposób kiedy faktura ma się wysłać, są trzy opcje. We wszystkich przypadkach fakturę musimy dodać jako załącznik zaznaczając przycisk hosta lub ustawiając to globalnie dla danej numeracji o czym można przeczytać tutaj https://wms.weaversoft.pl/2021/04/przyciski-hosta/

1.Natychmiast – w momencie dodawanie faktury do systemu. Aby to zrobić zaznaczamy odpowiedni przycisk w hoście przy dodawaniu faktury.

2. Z opóźnieniem – dokument zostanie wysłany po upływie określonego przez nas czasu, który definiujemy w ustawieniach numeracji i następnie zaznaczając odpowiadający przycisk w hoście.

3. Na żądanie – zaznaczając ręcznie wybraną fakturę i klikając w guzik „Wyślij załączniki mailem”.

Aby sprawdzić czy faktura się wysłała należy na widoku faktur wyciągnąć kolumnę „Data wysłania ostatniego maila” i sprawdzić czy wszystko się zgadza. Pole uzupełni się w momencie wysłania faktury mailem.