Wprowadzenie do programu Weaver WMS

Instalacja programu:

Aby zainstalować program należy:

1. Otworzyć plik instalacyjny o nazwie „setup”

2.  W oknie startowym instalacji wybrać opcję „run/instaluj”

3. Wybrać język w którym ma zostać zainstalowany program

4. Następnie pojawi się kreator instalacji w którym należy wybrać lokalizację w której ma zostać zainstalowany program, oraz lokalizacji jego dodatkowych ikon

5. Po wybraniu opcji  „instaluj” Weaver WMS zostanie zainstalowany na komputerze.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej  na temat instalacji: http://wms.weaversoft.pl/2012/04/instalacja-programu/

Wprowadzanie danych firmy:

Aby wprowadzić dane firmy należy:

1. Z menu głównego wybrać opcję „ustawienia” a następnie „dane firmy”

2. Wprowadzić dane firmy takie jak: nazwa, adres, numer NIP, numer telefonu/fax, numer konta, nazwę banku w której mamy konto, adres strony www, adres e-mail

3. Wprowadzanie danych zakończyć przyciskiem „zakończ”

Wczytywanie logo firmy

Aby wczytać logo firmy należy:

1. Z menu głównego wybrać opcję „ustawienia” a następnie „logo firmy”

2. Pojawi się okno o nazwie „wczytywanie” należy w nim kliknąć prawym przyciskiem myszy, znaleźć lokalizację na naszym komputerze pliku graficznego z logiem firmy

3. Po wczytaniu kliknąć opcję „zapisz”. Logo będzie wykorzystywane w programie m.in przy wystawianiu dokumentów

Numeracja dokumentów:

Aby wprowadzić kryteria numeracji i tytułowania dokumentów należy:

1. Z menu głównego wybrać opcję „ustawienia” a następnie „Numeracja dokumentów”

2. Pojawi się okno o nazwie „wzorce numerowanie dokumentów” w którym można wprowadzić zmianę w nazwie (np. PZ na inną), oraz zmienić ostatnio użyty numer przy generowaniu dokumentu

3. Można także zmienić typ numeracji z rocznej na miesięczna

4. Okno poniżej pól do wprowadzania danych pokazuje przykładowe numeracje dokumentów wykorzystywanych w programie

5. Po wprowadzeniu zmian kliknąć opcję „zapisz”

Projektant magazynu:

Aby skorzystać z projektanta magazynu należy:

1.W zakładce “Ustawienia” wybrać opcję “Projektant magazynu”, a następnie „dodaj magazyn”

2.Wprowadzić kod, nazwę magazynu, oraz jego wymiary

3.Podzielić magazyn na sektory przy pomocy narzędzi z “przybornika”

4. Sektory można podzielić na poziomy i podsektory

5. Gotowy plan magazynu zapisać wybierając opcję “zapisz magazyn”

Jeśli Chcesz wiedzieć więcej na temat „projektowania magazynu”

http://wms.weaversoft.pl/2012/03/projektowanie-magazynu/

Strategia rozmieszczania:

Program Weaver WMS umożliwia strategię rozmieszczania materiałów i towarów na dwa sposoby:

1. „Plan magazynu” (jeśli Chcesz wiedzieć więcej http://wms.weaversoft.pl/2012/03/projektowanie-magazynu/)

2. „Stany magazynowe” – pozwala ona na usprawnienie wydawania i przyjmowania towaru, jeśli nie potrzebujemy informacji w jakim miejscu znajduje się dany towar

Kreator konfiguracji:

Aby skorzystać z pomocy „kreatora konfiguracji” należy:

1. Z menu głównego wybrać opcję “ustawiania” a następnie “Kreator konfiguracji”

2. Po otwarciu okna startowego „kreatora konfiguracji” a w nim kliknąć opcję „następny” aby rozpocząć działanie kreatora

3. W kolejnych oknach należy wprowadzić odpowiednio:

-dane własnej firmy (aby program mógł automatycznie wykorzystywać je np. przy wystawianiu dokumentów)

-wybrać opcję rozmieszczania towarów „plan magazynu” lub „stany magazynowe” (aby się dowiedzieć więcej o „planie magazynu” przeczytaj:http://wms.weaversoft.pl/2012/03/projektowanie-magazynu/)

-wprowadzić dane dostawców ( kod firmy, nazwę, adres, numer NIP, numer telefonu/fax, oraz numer konta)

-dane odbiorców ( kod firmy, nazwę, adres, numer NIP, numer telefonu/fax, oraz numer konta)

-dane dotyczące materiałów (kod materiału, nazwa, data ważności, jednostka miary, stawka VAT, cena, marża)

4. Po wprowadzeniu wszystkich danych kliknąć opcję „zapisz” działanie kreatora zostanie zakończone.

Jeśli Chcesz wiedzieć więcej na temat „kreatora konfiguracji”:

http://wms.weaversoft.pl/2012/04/kreator-konfiguracji/

Baza danych:

Program Weaver WMS umożliwia stworzenie kopii zapasowej bazy danych, aby ją wykonać należy:

1. Z menu głównego wybrać opcję “ustawiania” a następnie „baza danych”

2. Zdefiniować lokalizację gdzie ma zostać ona zapisana

3. Zakończyć proces tworzenia kopii zapasowej klikając opcję „zapisz”

Sprawdzanie dostępności aktualizacji

Aby sprawdzić czy dostępne są nowsze od aktualnie zainstalowanej wersje programu Weaver WMS należy:

1.Z menu głównego wybrać opcję “ustawiania” a następnie „Sprawdź dostępność aktualizacji”

2. Program połączy się z internetem w celu zweryfikowania dostępności nowych aktualizaji

3. Zostanie wyświetlony komunikat czy aktualizacje są dostępne

4. Jeśli aktualizację są dostępne należy kliknąć opcję „instaluj” instalacja zostanie przeprowadzona w sposób autoamtyczny


 

 

 

Kreator konfiguracji

Przez proces stworzenia bazy danych w programie Weaver WMS w sposób łątwy i szybki przeprowadza użytkownika „kreator konfiguracji”. Aby skorzystać z tej opcji należy:

1. Z menu głównego wybrać opcję „ustawiania” a następnie „Kreator konfiguracji”

2.Otworzy się okno startowe „kreatora konfiguracji”

3. Należy wybrać opcję „następny” jeśli chcemy kontynuować lub przycisk „anuluj” jeśli chcemy zrezygnować z pomocy kreatora

4. W następnym oknie należy wpisać dane naszej firmy, które później będą wykorzystywane np. przy wystawianiu dokumentów

5. Aby przejść do następnego okna należy kliknąć opcję „następny”

6. Pojawi się kolejne okno o nazwie „Rozmieszczenie towarów”, w którym należy  wybrać w jaki sposób chcemy aby wyświetlane nam był informacje o produktach znajdujących się w magazynie. Do wyboru mamy dwie opcje: „plan magazynu” lub „stany magazynowe”

7.Jeśli wybierzemy opcję „plan magazynu” zostaniemy przeniesieni do „kreatora magazynu” (Jeśli Chcesz wiedzieć więcej o „kreatorze magazynu” przeczytaj http://wms.weaversoft.pl/2012/03/projektowanie-magazynu/). Po stworzeniu magazynu nastąpi powrót do „kreatora konfiguracji” i jego następnej opcji o nazwie „dostawcy”

8. Jeśli wybierzemy opcję „stany magazynowe” zostaniemy przeniesieni do następnej opcji „kreatora konfiguracji” o nazwie „dostawcy”

9. Pojawi się kreator nowych dostawców, w którym aby wprowadzić nowego dostawcę należy z menu głównego wybrać opcję „dodaj dostawcę”

10.Pojawi się okno kreatora w którym należy wprowadzić: kod firmy, nazwę, adres, numer NIP, numer telefonu/fax, oraz numer konta, a następnie kliknąć opcję „zapisz”a następnie w menu głównym „zakończ”. Kolejnych dostawców należy wprowadzać w ten sam sposób.

11. Kolejnym oknem „kreatora konfiguracji” jest okno „odbiorcy” , które przejdzie w kreator dodawania dostawcy, należy w nim wprowadzić dane dostawcy w taki sam sposób jak w przypadku opcji „dodawania dostawcy”

12. Następnie należy zdefiniować „materiały” pojawi się okno o tej nazwie, w którym w sposób analogiczny do powyższych należy wprowadzić informacje dotyczące materiału takie jak: kod, nazwa, data ważności, jednostka miary, stawka VAT, cena, marża

13. Po wprowadzeniu informacji dotyczących materiałów pojawi się okno kończące pracę kreatora

14. Po kliknięciu przycisku „zapisz” baza danych zostanie prawidłowo zapisana w programie Weaver WMS

Instalacja programu

Aby zainstalować program Weaver WMS należy:

1.Otworzyć plik instalacyjny o nazwie „setup”

2. Po pojawieniu się okna startowego instalacji należy wybrać (w zależności od wersji językowej oprogramowania komputera) opcję „run/instaluj”

3. Wybrać wersję językową w której ma być zainstalowany Weaver WMS (do wyboru mamy angielską lub polską wersję językową)

4.Otworzy się okno „kreatora instalacji” w którym należy wybrać opcję „dalej”

5. Następnie pojawi się okno z wyborem lokalizacji w której ma zostać zainstalowany program. Należy wybrać miejsce instalacji (np. Dysk C ) i kliknąć „dalej”

6. Należy wybrać lokalizację skrótu do programu (domyślnie jest to menu „START”)

7. W następnym oknie należy zdecydować czy i w jakich miejscach mają pojawić się dodatkowe ikony (skróty) programu, wybierając odpowiednie opcje

8. Pojawi się informacja o gotowości programu do instalacji, należy wybrać opcję „instaluj”

9. Program zostanie zainstalowany na komputerze

 

Drukowanie dokumentów

Aby zrobić wydruk danych przechowywanych w programie Weaver WMS należy:

1.Z menu głównego wybrać zakładkę „wydruki”

2.Kliknąć opcję „podgląd wydruku”

3.Pokaże się okno z „podglądem wydruku”

4.W menu „podglądu wydruku” można ustawić do swoich potrzeb np. marginesy, orientację strony,rozmiar wydruku, należy to wykonać poprzez kliknięcie w odpowiednie opcje w menu głównym tego dokumentu

Drukowany dokument można także opatrzyć „znakiem wodnym” aby to zrobić należy:

5.Wybrać z menu głównego opcje „znak wodny”

6.Pojawi się okno o nazwie „znak wodny” w którym można dodać dwa rodzaje znaków „tekstowy znak wodny” oraz „graficzny znak wodny”

7.Aby dodać „tekstowy znak wodny” należy wprowadzić treść znaku wodnego, określić jego kolor, czcionkę oraz jej rozmiar itp.

8.Przykładowy wydruk z tekstowym znakiem wodnym

9.Aby dodać „graficzny znak wodny” należy w oknie „znak wodny” wybrać opcję „graficzny znak wodny”

10.Kliknąć opcję „Wczytaj obraz”

11.Znaleźć lokalizację wczytywanego obrazu na komputerze i kliknąć opcję „open/otwórz”

12.Wczytany obraz zostanie naniesiony na wydruk

13.Aby wydrukować dokument należy kliknąć opcję „drukuj” znajdującą się w menu głównym podglądu

14.Aby wyeksportować wydruk należy kliknąć opcję „eksportuj”

15.Pojawią się dostępne opcje eksportu : „Eksportuj do…” „Wyślij pocztą elektroniczną”

16.Należy wybrać format do jakiego plik ma zostać wyeksportowany

17.Pojawi się okno zapisu w którym należy określić lokalizację na komputerze gdzie ma zostać zapisany plik, oraz nadać mu nazwę.

18.Aby zapisać dokument kliknąć przycisk „save/zapisz”

Opcja zdarzenia

Opcja „zdarzenia” w programie Weaver WMS pozwala na szybkie przywołanie historii zmian wprowadzonych przez program, aby skorzystać z tej opcji należy:

1.Z menu głównego wybrać opcję „raporty” a następnie „zdarzenia”

2.Pojawi się okno „Kryteria filtrowania”

3.Filtrowania kryteriów można dokonać na dwa sposoby według pojedynczego kryterium lub według kryteriów łączonych, aby dokonać filtrowania należy zaznaczyć pole znajdujące się obok danego kryterium np. „występujące po”

4.Zaznaczyć datę po której nastąpiły szukane zdarzenia i kliknąć przycisk „ok”

5.Pojawi się tabela ze zdarzeniami spełniającymi to kryterium

6.Podobnie postępujemy według kolejnych kryteriów takich jak np. „według użytkownika”

7. Według „transakcji” np. „wystawienia faktury VAT”

8.Według „materiału”

9.Według „miejsca” „przed” lub „po”

10.Wyniki spełniające wybrane kryteria zostaną wyświetlone w formie tabeli

Eksport danych

Program Weaver WMS umożliwia eksportowanie wyników do plików:

1.Wybrać z menu głównego zakładkę „eksport danych”

2.Wybrać plik do jakiego chcemy wyeksportować dane np.”pdf”

3.Wybrać miejsce jego zapisu na komputerze

4.w polu „file name/nazwa” wprowadzić nazwę pliku pod jaką dane mają zostać zapisane i kliknąć przycisk „save/zapisz”

5.Wyeksportowane dane zostaną zapisane we wskazanym miejscu

6.Przykładowy plik z zapisanymi danymi w postaci pliku „pdf”

 

Użytkownicy

Tworzenie nowych użytkowników i nadawanie im uprawnień:

 

Aby utworzyć nowego użytkownika i nadać mu prawa w programie Weaver WMS należy:

 

1.W menu głównym wybrać opcję „ustawienia” a następnie „użytkownicy”

2.Wybrać opcję „dodaj użytkownika”

3.Pojawi się okno o nazwie „Dodawanie lub edycja konta użytkownika” w którym należy nadać użytkownikami login, hasło, oraz wprowadzić jego imię oraz nazwisko.

4.Nowy użytkownik pojawi się na liście użytkowników

5.Nowemu użytkownikowi należy nadać lub odebrać uprawnienia, aby to zrobić należy:

W menu głównym wybrać opcję „edytuj uprawnienia użytkownika”

6.Pojawi się okno „Edycja drzewa uprawnień”

7.Domyślnie nowy użytkownik ma nadane wszystkie prawa, ale w przypadku gdy powinien mieć je ograniczone należy: kliknąć prawym przyciskiem myszy na dane uprawnienie, po czym pokażą się opcje „dodaj” i „cofnij” prawo.

8.Cofnięte prawa zostaną oznaczone kolorem czerwonym

9.Aby zachować ustawienia należy kliknąć opcję zapisz

 

Inwentaryzacja

Program Weaver WMS umożliwia przeprowadzenie inwentaryzacji stanów magazynowych, aby to wykonać należy:

1.Wybrać z menu głównego w kategorii „dokumenty wewnętrzne” opcję „inwentaryzacja”, oraz w menu głównym wybrać opcję ” kreator otwierania inwentaryzacji”

2.Wprowadzić nazwę inwentaryzacji

3.Wybrać z listy magazyny w których ma zostać przeprowadzona inwentaryzacja

4.Wybrać miejsca magazynowe w których ma zostać przeprowadzona inwentaryzacja

5.Wybrać asortyment do inwentaryzacji

6.Pokaże się okno „podsumowanie kryteriów wyszukiwania”

7.Po kliknięciu opcji „dalej” rozpocznie się przeszukiwanie wyznaczonych miejsc w celu inwentaryzacji wcześniej zdefiniowanego asortymentu

8.Po przeszukaniu magazynów należy kliknąć opcję „zakończ”

9.Pokażą się wiersze które spełniły kryteria inwentaryzacji, z informacją, że status inwentaryzacji jest „otwarty”

10.Aby zaksięgować inwentaryzację należy w menu głównym kliknąć opcję „księgowanie inwentaryzacji”

11.Pojawi się okno „podsumowanie inwentaryzacji”

12. Po kliknięciu opcji „dalej” inwentaryzacja zostanie zaksięgowana

 

 

Wgrywanie klucza produktu

Aby aktywować pełną wersję programu należy:

1. Otrzymany plik zapisać na komputerze

2. Z menu głównego wybrać zakładkę „pomoc”, a następnie wybrać opcję „aktywuj pełną wersję”

3.Pokaże się okno o nazwie „Wprowadzanie klucza licencji”, należy w nim odnaleźć lokalizację pliku zawierającego licencję

4.Zaznaczyć plik z licencją i kliknąć opcję „open/otwórz”

5.Pokaże się komunikat o konieczności restartu programu

6.Po kliknięciu opcji „tak” program zostanie wyłączony i uruchomi się ponownie już jako pełna wersja

7.Poprawność instalacji klucza licencji potwierdza komunikat, który wyświetlany jest po włączeniu programu z prawej strony

 

Grupowanie informacji

Szybkie znajdowanie informacji w programie Weaver WMS umożliwia funkcja “grupowanie”, w którą wyposażona jest każda opcja programu. Aby skorzystać z tej funkcji należy:

1.Otworzyć wybraną funkcję programu

2. Nad wierszami zawierającymi informacje znajduje się polecenie „przeciągnij tutaj nagłówek kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania”

3.Przeciągnąć nagłówek kolumny według której mają zostać pogrupowane informacje np. nagłówek „odbiorca”

4.Pojawią się wiersze spełniające kryterium grupowania

5. Po kliknięciu na dany wiersz pojawi się historia zdarzeń dla wybranego kryterium