Jak przesłać kopię bazy danych?

Gdy zgłaszany jest błąd w programie, w większości przypadków poprosimy o kopię bazy danych.
Dzięki niej możemy uruchomić Państwa środowisko na naszych komputerach i dokładnie zweryfikować, w czym tkwi problem i jak go rozwiązać.

Gdzie znajduje się baza danych?

Baza danych znajduje się w folderze „ProgramData”. Żeby go otworzyć można użyć skrótu klawiszowego „Windows + R”. Na ekranie pokaże się wtedy małe okno, w którym należy wpisać frazę „%programdata%” i zatwierdzić przyciskiem „Ok”.

Okno „Uruchamianie”

Otworzy się wtedy okno folderu „ProgramData”, w którym należy znaleźć folder „Weaver Software”. Cały ten folder kopiujemy i wklejamy kopię na pulpit.

Jak wysłać kopię?

Folder prawdopodobnie będzie ważył za dużo, żeby wysłać go jako załącznik w mailu. Dlatego zalecamy skorzystać z bezpłatnego serwisu WeTransfer.
https://wetransfer.com/

Migracja bazy danych na Microsoft SQL Server

Od wersji 2.0.334.0 możliwa jest migracja bazy danych z wersji plikowej (SQL Mobile 3.5) do pełnej wersji Microsoft SQL Server. Dzięki migracji możliwa jest praca rozproszona na programie magazynowym, na wielu stanowiskach. 

Aby dokonać migracji należy w pierwszej kolejności utworzyć nową, pustą bazę danych MS SQL. W tym celu najlepiej użyć Microsoft SQL Server Management Studio. 

Tworzenie nowej bazy SQL

Kolejnym krokiem jest migracja bazy z poziomu WMS. W tym celu należy wejść w zakładkę Ustawienia >>> Baza danych >>> Migracja bazy danych na MS SQL Server.

Migracja bazy danych z poziomu WMS

W kolejnym oknie należy wprowadzić parametry dostępu do bazy danych i wybrać opcję Testuj połączenie

Parametry dostępu do bazy danych SQL

Jeśli połączenie zostało ustanowione poprawnie należy wybrać opcję Zapisz i poczekać aż system migruję bazę danych.

Wykorzystanie pamięci podręcznej w programie Weaver WMS

Żyjemy obecnie w czasach, w których wszystko chcemy robić możliwie najszybciej i najwydajniej. Najlepiej to widać na przykładzie pracy z urządzeniami komputerowymi oraz ich oprogramowaniem.

Weaver WMS do tej pory pobierał wszystkie niezbędne dane bezpośrednio z bazy danych. Wszystko działało bardzo szybko dopóki cała baza danych znajdowała się na tym komputerze, z którego zostało wysyłane zapytanie. Sprawa miała się inaczej, gdy wszystkie informacje znajdowały się poza jednostką kliencką.

Dla przykładu –chcemy wystawić dowolny dokument (np. WZ). Bazę danych naszych klientów mamy zlokalizowaną na oddzielnym serwerze, z którym połączone są jednostki komputerowe. W momencie, gdy chcemy wybrać wszystkie niezbędne pozycje, do serwera bazodanowego trafia od nas zapytanie o odpowiednie dane. Serwer wtedy zwraca nam wszystkie wyniki, które możemy wybrać do naszego dokumentu.


W przypadku posiadania sporych ilości pozycji, sięgających kilku lub nawet kilkunastu tysięcy, proces pobierania danych do naszego komputera mógł zająć sporo czasu. Dlatego w najnowszej aktualizacji 2.0.314.0 została dodana możliwość przechowywania danych w pamięci podręcznej (ang. cache).

Aby zarządzać pobieranymi informacjami należy przejść do zakładki ustawienia i następnie kliknąć ikonę „Pamięć podręczna (cache)”.

 

 

Po wykonaniu tej czynności wyświetli się nowe okno, w którym możemy wybrać te pozycje, które chcemy aby były przechowywane w naszej pamięci cache. Jak widać na zdjęciu poniżej, dzięki sporej ilości opcji, można ten parametr skonfigurować według własnego uznania.

Co ciekawe, pozycjami można również zarządzać z poziomu administratora dla konkretnego użytkownika przypisanego do podmiotu.

Co zrobić natomiast w momencie, gdy informacje zostały pobrane do cache, ale uległy zmianie lub zostały dodane nowe pozycje? Wtedy należy otworzyć okno do zarządzania pamięcią podręczną i kliknąć na „Wyczyść pamięć podręczną”. Gdy to nastąpi, nasza jednostka ponownie pobierze dane z bazy i umieści je w pamięci cache.

Inną opcją, dość radykalną, jest wyłączenie i ponowne włączenie Weaver WMS. Należy pamiętać, że pamięć podręczna „żyje” tak długo, jak aktywny jest program. Po jego wyłączeniu pamięć jest czyszczona i zostaje jednorazowo na nowo zapełniona po ponownym uruchomieniu.

Generowanie pliku JPK_MAG oraz JPK_FA.

JPK czyli Jednolity Plik Kontrolny to wygenerowany zbiór danych z oprogramowania księgowego przedsiębiorstwa. Ma ustaloną formę w postaci specjalnego schematu XML, a korzyści płynące z jego wprowadzenia są obustronne. Dla organów kontrolujących JPK pozwala na szybką i prostą kontrolę, a także znacząco niweluje proceder wyłudzeń podatkowych. Z kolei dla osób prowadzących firmę pozwala na skrócenie czasu kontroli oraz daje możliwość monitorowania pracy księgowych.

JPK składa się z siedmiu struktur:

 • JPK_KR – dotyczący ksiąg rachunkowych
 • JPK_WB – dotyczący wyciągów bankowych
 • JPK_MAG – dotyczący magazynu
 • JPK_FA – dotyczący faktur VAT
 • JPK_PKPIR – dotyczący podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • JPK_EWP – dotyczący ewidencji przychodów
 • JPK_VAT – dotyczący ewidencji kupna i sprzedaży VAT

To, dlaczego sprawy dotyczące JPK stały się ostatnio tak istotne, tłumaczy poniższa tabela:

Jak widać, od stycznia bieżącego roku WSZYSTKIE PRZEDSIĘBIORSTWA (również te funkcjonujące jako jednoosobowa działalność gospodarcza) mają obowiązek przesłania JPK_VAT, a od lipca również obowiązek generowania pozostałych typów JPK na żądanie.

Warto o tym pamiętać, ponieważ niezłożenie lub przesłanie błędnego JPK i niepoddanie go korekcie, może skutkować wysokimi karami w postaci grzywny.

 

W związku z tym powstaje pytanie – czy w programie Weaver WMS możliwe jest wygenerowanie plików JPK? Z radością informujemy, że tak!

W najnowszej aktualizacji 2.0.310.0 została dodana możliwość generowania plików JPK_MAG oraz JPK_FA. Co więcej – cały proces jest nieskomplikowany i trwa zaledwie kilka minut.

Aby wygenerować plik JPK_MAG należy:

 1. Wybrać w grupie „Dokumenty zewnętrzne”: [PZ] Przyjęcia zewnętrzne lub [WZ] Wydania zewnętrzne. Można też w grupie „Dokumenty wewnętrzne” wybrać: [RW] Rozchody wewnętrzne lub [MM] Przesunięcia międzymagazynowe.
 2. Kliknąć na górnym pasku poleceń w zakładkę „Eksport danych”
 3. Wybrać ikonę „Eksport do pliku JPK_MAG”

 

 

 

 

 

 

 

Po  wybraniu tej opcji wyświetli się nowe okno, w którym po kliknięciu „Następny” będziemy mogli wybrać interwał generowania pliku, nazwę magazynu, Urząd Skarbowy, któremu podlega nasza firma, a także folder, w którym ma zostać zapisany plik.

Po ustawieniu wszystkich parametrów będziemy mogli dodać dokumenty PZ, WZ, RW oraz MM. Wystarczy już tylko poczekać na utworzenie pliku.

W przypadku generowania JPK_FA wszystko wygląda bardzo podobnie. Jedyną różnicą jest to, że w punkcie pierwszym należy wybrać w grupie „Dokumenty zewnętrzne”: [FS] Faktury sprzedaży.

Co ważne, program Weaver WMS zapisuje JPK w formacie XML, dzięki czemu nadaje się on od razu do wysłania. Warto jednak upewnić się, że całość jest poprawna. Do tego celu można posłużyć się oprogramowaniem Klient JPK 2.0. Jest ono całkowicie darmowe i dostępne na oficjalnej stronie Ministerstwa Finansów.

Po uruchomieniu programu i zalogowaniu się należy wybrać Narzędzia -> Weryfikacja merytoryczna dokumentów JPK. Następnie trzeba wskazać ścieżkę dostępu, rozpocząć weryfikację, a program po chwili wyświetli informację o poprawności pliku.

Instalacja WMS Advanced na serwerze

Weaver WMS Advanced jest rozszerzeniem Weaver WMS Standard umożliwiającym pracę programu z urządzeniami mobilnymi wyposażonymi w systemi Android, Apple oraz Windows Phone. Więcej informacji o samej wersji Advanced znajduje się w linku poniżej

https://weaversoft.pl/program-magazynowy-android-mobilny/

Kolejnym krokiem jest konfiguracja serwera IIS na serwerze. Należy zainstalować wszystkie możliwe komponenty związane z IIS, WCF oraz .NET na serwerze.

Instalacja IIS

Następnie należy pobrać paczkę z wersją WMS Advanced z linku poniżej.

http://weaversoft.pl/downloads/wms/WMS-Advanced-Web.zip

Zawartość paczki należy rozpakować do folderu IIS’a, czyli C:\inetpub\

Kolejnym krokiem jest wskazanie lokalizacji bazy danych aplikacji WMS Advanced. W tym celu należy wyedytować plik C:\inetpub\WMS-ADV\Web.config i podmienić wytłuszczony tekst na nazwę swojej bazy danych.

<connectionStrings>
<add name=”Default” connectionString=”Data Source=.;Initial Catalog=wmsmobile;Integrated Security=True” providerName=”System.Data.SqlClient” />
</connectionStrings>

Ostatnim krokiem jest dodanie WMS Advanced do serwera webowego IIS. W tym celu należy:

 1. Uruchomić manager IIS. Uruchom (Skrót Windows + R) -> inetmgr
 2. Na drzewie po lewej stronie odnaleźć sekcję Sites, prawym przyciskiem wybrać opcję Add Website (Dodaj witrynę).
 3. W oknie dodawania witryny należy wpisać dowolną nazwę i wybrać folder C:\inetpub\WMS-ADV\
Dodawanie witryny IIS
 • Po kliknięciu Browse *:80 (http) (Przeglądaj *.80 (http)) prawdopodobnie pojawi się błąd sygnalizujący, że użytkownik IIS nie ma uprawnień do korzystania z bazy danych. Rozwiązaniem może być przełączenie użytkownika IIS na użytkownika lokalnego. W tym celu należy wejść w pule aplikacji WMS-ADV (na drzewku wybrać Application Pools (Pule aplikacji), ustawienia zaawansowane, Identity, a następnie wpisać tam login oraz hasło lokalnego użytkownika.
 • Pula aplikacji IIS

  Aktualizacja ilości pozycji dokumentu PZ po zatwierdzeniu

  Istnieją okoliczności w których może być konieczna aktualizacja pozycji dokumentu o statusie ’Zatwierdzony’. Jest to czynność administracyjna, którą można wykonać np. po błędnym zatwierdzeniu dokumenty, gdy nie ma możliwości jego korekty.

  Należy wejść w Raporty >>> Zapytanie SQL a następnie wykonać następujące czynności:

  1. Pobieramy dokumenty PZ
  SELECT * FROM [DeliveryDocuments]

  2. Dla zadanego [ID-DOKUMENTU-Z-PUNKTU-1] wyszukujemy pozycji dokumentu
  SELECT * FROM [DeliveryDocumentPositions] where DeliveryDocument = [ID-DOKUMENTU-Z-PUNKTU-1]

  3. Aktualizujemy [ŻĄDANA-ILOŚĆ] dla [ID-POZYCJI-DOKUMENTU-Z-PUNKTU-2] pozycji dokumentu
  UPDATE [DeliveryDocumentPositions] SET Quantity = [ŻĄDANA-ILOŚĆ] where Id = [ID-POZYCJI-DOKUMENTU-Z-PUNKTU-2]

  Aktualizacja danych o opakowaniach w wydanej jednostce logistycznej – skrypt SQL

  W programie Weaver WMS możliwe jest aktualizowanie danych o wydanej jednostce logistycznej na liście dokumentów [WZ] Wydania zewnętrznego.

  Pierwszym krokiem który musimy wykonać jest poznanie ID danego rekordu, który chcemy zaktualizować.

  Jeżeli nie posiadamy kolumny z ID, należy wcisnąć klawisz F6, a następnie z wyświetlonej listy wybrać panel ID i przeciągnąć go w dowolne miejsce w wierszu z kategoriami kolumn.

  Teraz należy uruchomić narzędzie do uruchamiania skryptów: Raporty >>> Zapytanie SQL. Aby przykładowo zaktualizować kolumnę „Handling” dla tej pozycji należy wykonać zapytanie:

  UPDATE SHIPPINGPOSITIONITEMS SET ISMAIN = 1 WHERE ID = 270558

  Aby zobaczyć nazwy innych kolumn, które można zaktualizować należy wykonać skrypt:

  SELECT * FROM SHIPPINGPOSITIONITEMS

  Przypisywanie jednostki do właściciela – skrypt SQL

  System Weaver WMS umożliwia wykonywanie dowolnego zapytania SQL do bazy danych programu. Poniżej znajduje się przykład przypisania jednostki do właściciela. Należy uruchomić narzędzie do uruchamiania skryptów: Raporty >>> Zapytanie SQL.

  Aby przypisać jednostkę do właściciela, należy w pierwszej kolejności pobrać listę dostawców, którzy mogą być właścicielami towaru. Wykonujemy to poleceniem:

  select * from suppliers where IsOwner = 1

  Teraz należy zapamiętać ID właściciela towaru np. 55, a następnie wykonać skrypt aktualizujący jednostkę logistyczną podmieniając w nim kod jednostki oraz ID właściciela.

  update logisticunits set owner = 1 where reference like 'Y123456′

  Instalacja programu do pracy na wielu stanowiskach

  Weaver WMS od wersji Standard umożliwia jednoczesną pracę na wielu stanowiskach. W połączeniu z system logowania oraz uprawnieniami daje to możliwość dowolnej konfiguracji systemu do pracy w średnich oraz dużych firmach.

  Pierwszym krokiem niezbędnym aby system pracował na wielu stanowiskach jest instalacja bazy danych. Wersja jednostanowiskowa pracuje na silniku SQL Mobile, wersja wielostanowiskowa wymaga bazy danych Microsoft SQL Server w wersji 2008 lub wyższej (rekomendowana najnowsza – w tej chwili 2018). Baza danych może zostać zainstalowana w bezpłatnej wersji Express. Wersję Express w dowolnej konfiguracji można pobrać np. stąd: http://downloadsqlserverexpress.com. W tym wpisie wykorzystamy link SQL Server 2014 Express x64. Pobieramy wersję „With tools”, czyli wraz z Microsoft SQL Server Managament Studio, który będzie potrzebny do utworzenia czystej bazy danych.

  W niniejszym przykładzie instalujemy bazę w następującej konfiguracji:

  • Nazwa instancji: wms
  • Uwierzytelnienie: mixed
  • Użytkownik: sa (automatycznie)
  • Hasło: Wms@1234
  • Port TCP: 62492 (po instalacji)

  Ustawienia, których nie ma na poniższych zrzutach ekranu pozostawiamy bez zmian.

  Instalacja-SQL-1
  Instalacja-SQL-2
  Instalacja-SQL-3

  PNastępnie należy uruchomić SQL Server Management Studio i połączyć się z bazą poprzez wpisanie odpowiednich ustawień. W naszym przypadku będzie to

  • Nazwa bazy: .\WMS lub (local)\WMS
  • Użytkownik: sa
  • Hasło: Wms@1234

  Następnie należy utworzyć nową bazę o nazwie „wms”.

  Management-1
  Management-2

  Kolejnym krokiem jest konfiguracja API. W tym celu należy uruchomić na komputerze Internetowe usługi informacyjne (IIS). Usługę uruchamia się wchodząc w Panel Sterowania-> Programy-> Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows. W systemach Windows Server IIS uruchamia się z poziomu menu Menedżer Serwera-> Zarządzaj-> Dodaj role lub funkcje.

  Po wejściu w powyższe ustawienia należy zaznaczyć wszystkie opcje (również w menu zagnieżdżonym).

  W przypadku pierwszej instalacji IIS na komputerze należy pobrać „Hosting bundle” ze strony Microsoft’u. Link znajduje się poniżej.

  https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-core/thank-you/runtime-aspnetcore-3.1.10-windows-hosting-bundle-installer

  Następnie w lokalizacji C:\inetpub należy utworzyć folder API. Do utworzonego folderu należy skopiować pliki z lokalizacji C:\Program Files\Weaver Software\Weaver WMS\API (lub …\API32 dla systemów 32 bitowych).

  W pliku json o nazwie appsettings należy zdefiniować z którą bazą danych ma się łączyć API. Definiujemy to wpisując nazwę podmiotu w stringu „Company”: „” pomiędzy cudzysłów. Jeżeli łączymy się z podmiotem domyślnym string pozostawiamy bez zmian. Jeżeli z innym string wygląda następująco: „Company”: „WMS Test API” dla podmiotu o nazwie WMS Test API.

  Następnie w usłudze IIS dodajemy nową stronę Web o dowolnej nazwie. Zaznaczamy opcję „Strony” i klikamy z menu po prawej „Dodaj stronę”.

  W oknie dodawania strony definiujmy:

  • nazwę strony,
  • ścieżkę fizyczną, określającą folder do którego ma odnosić się strona,
  • port, na którym ma zostać uruchomione API

  Dalej przechodzimy do sekcji „Pula aplikacji”, zaznaczamy stworzoną pulę (będzie miała taką samą nazwę jak przed chwilą dodana strona), z menu po prawej wybieramy „Ustawienia podstawowe” i zmieniamy opcję w sekcji „.NET CLR version” na „Bez kodu zarządczego”.

  Następnie musimy udostępnić zdefiniowany wcześniej port (w tym przypadku numer 62400) w firewallu. Definiujemy nową regułę przychodzącą. Ustawienia, które nie zostały pokazane zostawiamy bez zmian.

  Ostatnim i najważniejszym krokiem, jest konfiguracja Weaver WMS do pracy w sieci. Należy wejść w zakładkę Ustawienia -> Konfiguracja bazy danych-> Konfiguracja API. W polu adres serwisu wpisujemy adres IP komputera i po dwukropku numer portu dla API. Warto wcześniej ustawić na komputerze stały adres IP lub nazwę komputera, tak aby komputery w sieci mogły odnaleźć serwer. Adres 127.0.0.1 w poniższym przykładzie należy zastąpić swoim adresem IP lub nazwą hosta.

  Poniższy film przedstawia cały proces.

  Przenoszenie bazy danych programu na inne stanowisko

  Często przy okazji aktualizacji konfiguracji sprzętowej w firmie pojawia się potrzeba przeniesienia programu magazynowego na inne stanowisko. Aby to wykonać należy:

  1. Zainstalować na nowym komputerze najnowszą wersję Weaver WMS ze strony weaversoft.pl
  2. Sprawdzić lokalizację bazy danych na starym oraz nowym komputerze. W tym celu z zakładki Ustawienia wybieramy opcję „Baza danych”. W poniższym przypadku jest to C:\ProgramData\Weaver Software\. Należy zwrócić uwagę że jest to folder systemowy (ukryty). Aby się do niego dostać należy włączyć widoczność ukrytych folderów bądź też poprzez kombinację klawiszy WINDOWS+R wpisać komendę „C:\ProgramData”
 • Należy skopiować zawartość całego folderu ze starego komputera na nowy. W przypadku różnych systemów operacyjnych, lokalizacja może się różnić.