image_pdfimage_print

Usuwanie bazy danych

Program Weaver WMS umożliwia usuwanie niepotrzebnej bazy danych. Można to zrobić samemu w kilku krokach:

1. Należy znaleźć na twardym dysku komutera plik:

c:\ProgramData\Weaver Software\

1

 

2. Następnie usunąć plik z rozszerzeniem .sdf, czyli plik w którym znajduje się baza danych

2

 

3. Po ponownym uruchomieniu programu, nowa baza danych zostanie stworzona automatycznie.

Praca na wielu stanowiskach z wykorzystaniem MS SQL

Programu Weaver WMS można używać na kilku stanowiskach jednocześnie. Wystarczy stworzyć bazę danych MS SQL i połączyć z nią wszystkie stanowiska na których zainstalowany jest program. Ułatwia to komunikację poszczególnych użytkowników, oraz pomaga zoptymalizować pracę.

Aby stworzyć bazę danych w programie Weaver WMS należy:

1. Z górnej belki menu wybrać opcję „Ustawienia”

2. Następnie „Baza danych”

4

 

3. Zdefiniować ścieżkę bazy danych, użytkownika, jego hasło, oraz nazwę bazy danych

5

4.Następnie wybrać opcję „Testuj połączenie”, jeśli połączenie zostanie pomyślnie nawiązanie baza danych została skonfigurowana prawidłowo.

 

Wybór bazy danych przy starcie aplikacji

Program Weaver WMS można użytkować jednocześnie na kilku stanowiskach, aby było to możliwe należy stworzyć bazę danych MS SQL. Możliwe jest stworzenie do trzech baz danych.

Jeśli zdefiniowana jest więcej niż jedna baza danych, przy starcie aplikacji użytkownik proszony jest o wskazanie bazy z której chce korzystać.

3