Widoki użytkownika

Od wersji 1.0.121.0 program magazynowy Weaver WMS umożliwia tworzenie widoków użytkownika.

Często występuje potrzeba wyświetlania określonych danych po ich przefiltrowaniu i wyborze odpowiednich kolumn. Przykładowo chcemy szybko móc zobaczyć niezapłacone faktury. Nie ma potrzeby tworzenia za każdym razem filtra od nowa, można widok „Niezapłacone faktury” zapisać jako widok użytkownika. Aby tego dokonać należy odpowiedni przygotować dany widok (przefiltrować, ustawić kolumny itp.).

Otwieramy dany widok i ustawiamy na nim filtr.

Ustawienie filtru na fakturach
Ustawienie filtru na fakturach

Wybieramy kolumny poprzez przeciąganie oraz opuszczanie.

Wybór kolumn na widoku faktur
Wybór kolumn na widoku faktur

Przechodzimy do zakładki ustawienia i wybieramy opcję „Zapisz widok użytkownika”.

Zapisywanie widoku użytkownika
Zapisywanie widoku użytkownika

Widok pojawi się w menu „Widoki użytkownika”. Można teraz używać skrótu.

Widok użytkownika
Widok użytkownika
Podsumowania płatności faktur i innych płatności

Program Weaver WMS pozwala na podglądanie podsumowań dotyczących płatności wyświetlając ja na dole okna listy faktur. Podsumowanie płatności obejmuje: sumę netto, sumę brutto wystawionych faktur, kwotę jaka już została uregulowana, oraz tą która została do zapłacenia.

Aby sprawdzić podsumowania płatności należy:

1. Z menu głównego wybrać opcję „Dokumenty zewnętrzne”

2. Następnie „Faktury VAT”

8

 

Sposób wyświetlania podsumowań:

9

W podobny sposób wyświetlane są informacje o kwotach za jakie został zamówiony towar od dostawcy, za jaką kwotę zamówione zostały towary przez klienta itd.

10