Rabaty

W programie Weaver WMS możliwe jest przyznawanie rabatów na produkty które znajdują się na magazynie. Nie trzeba ręcznie obliczać cen przecenionych towarów, wystarczy w dokumencie wydania towaru lub przy wystawianiu faktury VAT wprowadzić o ile procent ma zostać obniżona dotychczasowa cena produktu.

Aby dodać rabat do dokumentów potwierdzających wydanie i sprzedaż towarów należy:

1. Zdefiniować odbiorcę dokumentu

2. Dodać produkt który jest wydawany/ sprzedawany

3. Wybrać opcję „Rabat”

6

 

4. Za kolumną „Cena netto” zostanie dodana kolumna „Rabat”

5. Należy wprowadzić liczbę oznaczającą o ile procent ma zostać zmniejszona cena produktu

7

 

6. Wartość brutto zostanie po wprowadzeniu rabatu zmieniona automatycznie