Panel webowy dla klientów

Panel jest połączony bezpośrednio z bazą danych programu Weaver WMS. Wszystkie działania takie jak: dodawanie, edytowanie, usuwanie są wymieniane w czasie rzeczywistym.

Użytkownik zalogowany do panelu widzi w nim wszystkie dane, które posiadają właściciela takiego jak użytkownik.

1. Stany magazynowe

Jest to strona główna panelu, znajdują się na niej wszystkie jednostki logistyczne (partie) danego użytkownika.

Opcja „Pokaż wiersz filtra” znajduje się na wszystkich stronach i umożliwia filtrowanie danych według dowolnej kolumny.

Opcja „Wybór kolumn” znajduje się na wszystkich stronach i umożliwia wyświetlenie dodatkowych kolumn na obecnym widoku.  Po kliknięciu zostanie pokazana lista dostępnych kolumn. W celu wyświetlenia kolumny można ją zaznaczyć lub przeciągnąć na listę.

2. Katalogi

Odbiorcy

Na widoku odbiorców wyświetlani są wszyscy odbiorcy danego użytkownika.

Odbiorców z poziomu panelu można dodawać lub edytować.

Po uzupełnieniu danych podstawowych należy przejść do zakładki „Adresy wysyłki”.

Adresy wysyłki można uzupełnić ręcznie, klikając „Dodaj” lub pobrać je danych podstawowych używając przycisku „Pobierz z danych podstawowych”.

Po uzupełnieniu adresu wysyłki, należy cofnąć się do zakładki „Dane podstawowe” i zapisać odbiorcę przyciskiem „Dodaj odbiorcę”.

Dostawcy

Na widoku dostawców wyświetlani są wszyscy dostawcy danego użytkownika.

Użytkownik również może ich dodawać lub edytować.

W celu dodania dostawcy należy kliknąć przycisk „Dodaj”, następnie wystarczy uzupełnić jego dane i zapisać dostawcę klikając „Dodaj dostawcę”.

Materiały

Na widoku materiałów wyświetlane są wszystkie materiały danego użytkownika.

Materiały mogą dodawane ręcznie poprzez przycisk „Dodaj”

W celu zapisu materiału wymagane jest uzupełnienie tylko kodu oraz nazwy. Pozostałe dane nie są konieczne.

Drugą możliwością jest import materiałów za pomocą pliku CSV.

W tym celu należy użyć opcji „Import z pliku CSV”. Jeśli chcemy przygotować plik do importu można to zrobić poprzez przycisk „Pobierz wzór”.

Plik wzorcowy należy uzupełnić zgodnie z przykładem. Po przygotowaniu pliku można go zaimportować, klikając „Wybierz plik”, a następnie „Dodaj materiały”

3. Dokumenty

W panelu WEB posiadamy podgląd 5 rodzajów dokumentów, są to:

– zamówienia do dostawców,

– przyjęcia zewnętrzne,

– zamówienia od odbiorców,

– dokumenty wydania,

– korekty wydań.

Dokumenty, które użytkownik panelu może awizować to zamówienia do dostawców oraz zamówienia od odbiorców.

Zamówienia do dostawców

Zamówienia do dostawców możemy dodawać, edytować oraz pobrać wydruk PDF.

Dodając dokument, możemy ustalić numer dokumentu, datę, dostawcę, walutę oraz pozycje, jakie zawiera.

Żeby dodać pozycję, należy kliknąć przycisk „Dodaj”, wybrać materiał oraz jego ilość i cenę, a następnie zatwierdzić dodawanie przyciskiem „Dodaj pozycję”.

Po uzupełnieniu wszystkich danych zapisujemy dokument przyciskiem „Dodaj dokument”.

Przyjęcia zewnętrzne

Przyjęcia zewnętrzne mogą być dodawane tylko w systemie Weaver WMS.

Można je tworzyć z zamówień do dostawców lub niezależnie.

Klikając strzałkę z lewej strony danego dokumentu, możemy rozwinąć jego pozycje i zobaczyć jego rzeczywisty poziom realizacji.

Jeśli dokument PZ jest tworzony z ZD, to w momencie jego dodawania status ZD zmienia się na „W trakcie realizacji”. Kiedy dokument PZ zostanie całkowicie zrealizowany i zamknięty w Weaver WMS, to oba dokumenty zmienia swój status na „Zrealizowany”.

Zamówienia od odbiorców

Zamówienia od odbiorców możemy awizować lub edytować.

Podczas dodawania zamówienia od odbiorców możemy określić te same dane, co w przypadku dokumentu ZD oraz dodatkowo takie informacje jak: sposób płatności, kwota pobrania, adres dostawy.

Adres dostawy możemy z wcześniej przypisanych do odbiorcy lub ręcznie uzupełnić nowy adres.

Dokumenty wydania

Dokumenty wydania mogą być dodawane tylko w systemie Weaver WMS.

Można je tworzyć z zamówień od odbiorców lub niezależnie.

Zależności statusów między dokumentami ZO i WZ są takie same, jak w przypadku ZD i PZ.

Korekty wydań

Korekty wydań mogą być dodawane tylko w systemie Weaver WMS.

Można je tworzyć tylko z dokumentów wydania.

Dokumentami korekt obsługiwane są zwroty oraz wymiany towarów, które możemy śledzić z poziomu panelu.

Jak ustawić własne logo na wydrukach?

Aby ustawić logo należy je najpierw zaimportować do programu WMS aby to zrobić klikamy w zakładkę „Ustawienia” następnie w „Dane firmy” i przechodzimy do „Logo”

Klikamy prawym przyciskiem myszy w miejscu gdzie nasze logo ma się pojawić i naciskami „Wczytaj”

Wybrane logo zapisujemy. Przechodzimy w menu z lewej strony to „Ustawienia” => „Szablony” => „Szablony wydruków” wybieramy interesujący nas szablon i klikamy edytuj. W tagu html <style> na jego końcu dodajemy tekst. „

.logo{
position:fixed;
top:50px;
left:5px;
z-index:99;
}

Pod rozpoczętym tagu <body> wklejamy „<div class=”logo”><img width=”80″ height=”40″ src=”data:image/jpeg;base64, @logo”></div>”

Ostatnią rzeczą jaką należy zrobić jest dodanie na samej górze szablonu jednej linijki kodu „var logo = Convert.ToBase64String(Model.Site.Logo);”

Jeżeli nasze logo jest ściśnięte lub rozciągnięte manipulujemy wartościami width=”80″ oraz height=”40″ w znaczniku <img>. Należy również uzupełnić pozostałe strony szablony w ten sam sposób.

Realizowanie przyjęć zewnętrznych z numerami seryjnymi

Aby rozpocząć pracę z numerami seryjnymi w aplikacji mobilej nalezy w pierwszej kolejność ustawić użytkownikowi widoczność pól w aplikacji. Aby to zrobić na aplikacji desktopowej przechodzimy do Ustawienia=> Użytkownicy wybieramy pracownika i klikamy w „Ustawienia terminala mobilnego”. W zakładce „Przyjęcia” zaznaczamy checkbox „Numery seryjne”

Przyjęcia

Zapisujemy ustawienia. Po ponownym zalogowaniu użytkownik będzie miał widoczne pole do uzupełnienia numerów seryjnym jeśli dany materiał ma ustawione by numery seryjne były dla niego wymagane lub dowolne.

Przy realizowaniu przyjęcia pojawi się pole gdzie należy wpisać lub sekanować numer seryjny.

Klikająć w pole lub dalej pojawi się nowe okno do wprowadzenia numerów.

Teraz można wskanować numery seryjne.

Zatwierdzamy i aplikacja przenosi nas do poprzedniego widoku

Po dodaniu przyjęcie tej pozycji zostało zeralizowane.

Przypisywanie do towaru numerów seryjnych

Aby była możliwość przypisywania numerów seryjnych do towaru należy w edycji materiału, w zakładce informacje dodatkowe należy zmienić wartość pola „Przypisywanie numerów seryjnych” z wartości „Żaden” na „Wymagany” lub „Dozwolony”.

Teraz można przyjąć towar za pomocą dokumentu PZ. Ważne, aby towar był przyjmowany w trybie ręcznym, wtedy jest możliwość przypisania numerów seryjnych.

Widok przyjmowania towaru na magazyn

Do pozycji należy przypisać jednostkę logistyczną, można to zrobić to automatycznie poprzez przycisk „Uzupełnij automatycznie lub ręcznie poprzez przycisk „Dodaj jednostkę”.

Jeśli dodaliśmy jednostkę logistyczną, wtedy można przypisać do niej numery seryjne towaru. Otwieramy edycję jednostki logistycznej, przechodzimy do zakładki „Numery seryjne” i wpisujemy numery znajdujących się w danej jednostce logistycznej. Zapisujemy zmiany w jednostce i przyjmujemy towar.

Edycja jednostki logistycznej — numery seryjne

Jeśli już przyjęliśmy towar do magazynu, możemy go wydać. Więc tworzymy dokument WZ i zapisujemy. Następnie wydajemy towar, jeśli wybrany towar ma przypisany numery seryjne, to zostaje wyświetlone lista numerów seryjnych danego towaru.

Wybór numeru seryjnego do towaru

Po wydaniu towaru można sprawdzić na liście, z jakim numerem seryjnym został wydany towar do konkretnego dokumentu WZ.

Podgląd dokumentów wz

Automatyczne wysyłanie faktur mailem

Aby funkcja działała poprawnie należy mieć poprawnie skonfigurowaną skrzynkę e-mail, której ustawienia znajdziemy w Ustawienia aplikacji => Skrzynka e-mail

Uzupełniamy pola zgodnie z posiadanym przez nas kontem e-mail.

Kolejną rzeczą jest dostosowanie naszego szablonu e-mail do własnych potrzeb. Przechodzimy do menu z lewej strony Ustawienia => Szablony => Szablony wiadomości i wybieramy „Załącznik do faktury”

Przy wysyłce tekst w nawiasach kwadratowych zostanie zamieniony na wartości z danych naszego odbiorcy, faktury, oraz danych firmy sprzedawcy czyli nas. Wartości w nawiasach nie należy zmieniać, można jedynie usunąć niepożądane dane. Gdy mamy już to skonfigurowane musimy wybrać sposób kiedy faktura ma się wysłać, są trzy opcje. We wszystkich przypadkach fakturę musimy dodać jako załącznik zaznaczając przycisk hosta lub ustawiając to globalnie dla danej numeracji o czym można przeczytać tutaj https://wms.weaversoft.pl/2021/04/przyciski-hosta/

1.Natychmiast – w momencie dodawanie faktury do systemu. Aby to zrobić zaznaczamy odpowiedni przycisk w hoście przy dodawaniu faktury.

2. Z opóźnieniem – dokument zostanie wysłany po upływie określonego przez nas czasu, który definiujemy w ustawieniach numeracji i następnie zaznaczając odpowiadający przycisk w hoście.

3. Na żądanie – zaznaczając ręcznie wybraną fakturę i klikając w guzik „Wyślij załączniki mailem”.

Aby sprawdzić czy faktura się wysłała należy na widoku faktur wyciągnąć kolumnę „Data wysłania ostatniego maila” i sprawdzić czy wszystko się zgadza. Pole uzupełni się w momencie wysłania faktury mailem.

Mapowanie sposobów płatności

Jedną z ostatnio dodanych funkcji w Weaver WMS jest automatyczne mapowanie sposobów płatności przy pobieraniu zamówień z platform E-commerce (oprócz Magento). Aby skonfigurować tę funkcje należy wejść w Ustawienia => Mapowanie sposobów płatności. Klikamy „Dodaj”.

Dodawanie sposobu płatności

Wybieramy źródło, a następnie w „Źródło (szczegóły)” wpisujemy nazwę konfiguracji dla danego systemu e-commerce. Uzupełniamy kolejne pole gdzie wymagana jest nazwa w systemie zewnętrznym, przykładowo dla Allegro jest to P24 lub PAYU i zaznaczamy odpowiednik w WMS-ie (Typ płatności).

Zamówień za pobraniem nie trzeba mapować system automatycznie doda płatność jako „Za pobraniem”. Po zapisie wszystkie ZO z danej konfiguracji będą miały zmapowaną płatność.

Dodawanie własnych atrybutów do widoków.

Atrybuty to nic innego jak własna kolumna na określonym widoku w której możemy umieścić dodatkowe dane przy dodawaniu dokumentu ( na tę chwilę są to faktury i wysyłki kurierskie). Aby je dodać przechodzimy do Ustawienia => Definicje dokumentów.

Opcja atrybutów

Klikamy w „Atrybuty” a następnie dodaj

Dodawanie atrybutu

Mamy do wyboru 6 opcji które informują nas jakiego typu ma być przechowywana wartość. Podajemy nazwę oraz wybieramy czy uzupełnienie tego atrybutu ma być wymagane.

Dodany atrybut

Klikamy zapisz, system będzie musi się zrestartować. Po uruchomieniu przechodzimy na widok faktur i musimy uwidocznić ją klikając F6 lub na pasku z nazwami kolumn klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcję wyboru kolumn

Menu wyboru kolumn

Wybieramy dodany przez nas atrybut, wszystkie atrybuty dodane przez nas mają przedrostek [A]. Możemy przejść do dodawania dokumentu. W oknie dodawania przechodzimy do zakładki „Atrybuty” i wpisujemy pożądaną wartość.

Wprowadzanie danych

Uzupełniamy pozostałe dane i zapisujemy dokument

Dodana faktura

Zmiana uprawnień dostępu do pliku

Zdarza się, że czasem przypadkiem uruchomimy program magazynowy jako Administrator. Przy kolejnym uruchomieniu (nie jako administrator) może powodować problemy z działaniem programu. W najnowszej wersji ekran startowy pod czas uruchomiania podpowie nam o jakie konkretnie pliki chodzi.

Pliki które zostały utworzone jako administrator

Przechodzimy zgodnie z podaną ścieżką to folderu i modyfikujemy pliki. Klikamy na wybrany element prawym przyciskiem myszy, przechodzimy do zakładki „Zabezpieczenia”. Klikamy „Edytuj”

Okno właściwości pliku

Może się zdarzyć, że nasze konto nie ma uprawnień do edycji praw do pliku należy się wtedy skontaktować z administratorem systemu/komputera.

Okno edycji uprawnień

Klikamy na grupę „Użytkownicy” i zaznaczamy check box-a „Pełna kontrola”

Okno edycji uprawnień

Klikamy zastosuj. Analogicznie postępujemy z wszystkimi plikami wyświetlonymi na oknie ostrzeżenia.

Automatyczna numeracja dokumentów

Od wersji 2.349.1.0 programu Weaver WMS istnieje możliwość automatycznego nadawania numeru dokumentu przez system. Sposób ten przydatny w kilku scenariuszach. Po usunięciu ostatniego dokumentu przykładowo WZ by zachować kolejność numeracji w ustawieniach definicji należało cofnąć ostatni numer w tym przypadku system zrobi to za nas. Kolejnym udogodnieniem jest dodanie dokumentu z datą z ostatniego miesiąca program znajdzie ostatni zapisany rekord z tego miesiąca i nada odpowiedni numer. Zastosowanie tego rozwiązania w wersji wielostanowiskowej pomaga uniknąć błędów w przypadku zapisu dokumentów w tym samym czasie. Przykładowo dwie osoby w tym samym czasie dodają fakturę VAT. Ostatnią zapisaną fakturą jest FV 2021/02/19/332. Pracownikom podczas dodawania wyświetli się kolejny numer czyli FV 2021/02/19/333 i przy próbie zapisu program pokaże błąd. Aby ustawić automatyczną numerację należy wejść w Ustawienia=> Definicje dokumentów wybieramy rodzaj dokumentu i zmieniamy wzorzec.

Stary wzór
Nowy wzór

Przypisywanie szablonu wydruku do numeracji dokumentu


Do każdej definicji i definicji pochodnej możemy przypisać osoby szablon wydruku, aby to zrobić zakładce ustawienia klikamy w „Definicje dokumentów” przechodzimy do interesującego nas rodzaju dokumentu i wybieramy „Ustawienia”.

Ustawienia numeracji

Z dostępnych szablonów wybieramy jeden z nich

Wybieranie szablonu

I zapisujemy.

Podczas podglądu wydruku, wydruku lub szybkiego wydruku system automatycznie wybierze wybrany wcześniej szablon.