image_pdfimage_print

Automatycznie generowanie etykiety kurierskiej podczas tworzenia wysyłki

Możliwe jest automatyczne generowanie etykiety kurierskiej podczas tworzenia dokumentu Wysyłki Kurierskiej z dokumentu WZ. Aby domyślnie zaznaczyć tworzenie etykiet należy wejść odpowiednio w Ustawienia -> Wysyłki kurierskie -> Tworzenie dokumentu i zaznaczyć tam odpowiednie opcje.

Podczas tworzenie WK będzie możliwe automatyczne generowanie etykiety, a nawet wysyłka powiadomienia klientowi mailem.

Automatyczne generowanie etykiety WK
Automatyczne generowanie etykiety WK

Wydruk dokumentów WZ z kolektora danych Android w Weaver WMS PRO

Możliwy jest wydruk dokumentów z urządzenia mobilnego dla wybranego dokumentu Wydania. Aby przejść do wydruków należy z poziomu dokumentu WZ otworzyć menu i wybrać opcję ‚Wydruki’.

Opcja wydruki na WZ
Opcja wydruki na WZ

Możliwy jest wydruk samego dokumentu, jak i Packing List, etykiety kurierskiej oraz kodów dla materiałów znajdujących się na WZ.

Wybór rodzaju wydruku
Wybór rodzaju wydruku

Opcja ‚Wydruk kodów’ pozwala wydrukować kody dla materiałów znajdujących się na WZ w odpowiednich ilościach (wydawanych). Można wybrać rodzaj kodu, jaki zostanie wydrukowany.

Rodzaje kodów dla pozycji WZ
Rodzaje kodów dla pozycji WZ

Możliwe jest również automatyczne przejście do menu ‚Wydruki’ po zamknięciu dokumentu WZ. W tym celu należy zaznaczyć odpowiednią opcję w konfiguracji mobilnej dla danego użytkownika.

Konfiguracja mobilna - wydruki
Konfiguracja mobilna – wydruki

System potwierdzi chęć przejścia do ‚Wydruków’ po zamknięciu dokumentu.

Wydruk po zamknięciu dokumentu
Wydruk po zamknięciu dokumentu

Instalacja programu do pracy na wielu stanowiskach

Weaver WMS od wersji Standard umożliwia jednoczesną pracę na wielu stanowiskach. W połączeniu z system logowania oraz uprawnieniami daje to możliwość dowolnej konfiguracji systemu do pracy w średnich oraz dużych firmach.

Pierwszym krokiem niezbędnym aby system pracował na wielu stanowiskach jest instalacja bazy danych. Wersja jednostanowiskowa pracuje na silniku SQL Mobile, wersja wielostanowiskowa wymaga bazy danych Microsoft SQL Server w wersji 2008 lub wyższej (rekomendowana najnowsza – w tej chwili 2018). Baza danych może zostać zainstalowana w bezpłatnej wersji Express. Wersję Express w dowolnej konfiguracji można pobrać np. stąd: http://downloadsqlserverexpress.com. W tym wpisie wykorzystamy link SQL Server 2014 Express x64. Pobieramy wersję „With tools”, czyli wraz z Microsoft SQL Server Managament Studio, który będzie potrzebny do utworzenia czystej bazy danych.

W niniejszym przykładzie instalujemy bazę w następującej konfiguracji:

 • Nazwa instancji: wms
 • Uwierzytelnienie: mixed
 • Użytkownik: sa (automatycznie)
 • Hasło: Wms@1234
 • Port TCP: 62492 (po instalacji)

Ustawienia, których nie ma na poniższych zrzutach ekranu pozostawiamy bez zmian.

Instalacja-SQL-1
Instalacja-SQL-2
Instalacja-SQL-3

Po instalacji należy uruchomić SQL Server Configuration Manager, a w nim:

 • Uruchomić połączenia TCP
 • Zmienić port na 62492 (we wszystkich interfejsach sieciowych)
Konfiguracja-SQL-1
Konfiguracja-SQL-2

Po zmianie powyższych ustawień należy zrestartować bazę lub cały komputer.

Następnie należy uruchomić SQL Server Management Studio i połączyć się z bazą poprzez wpisanie odpowiednich ustawień. W naszym przypadku będzie to

 • Nazwa bazy: .\WMS,62492 lub (local)\WMS,62492
 • Użytkownik: sa
 • Hasło: Wms@1234

Następnie należy utworzyć nową bazę o nazwie „wms”.

Management-1
Management-2

Kolejnym krokiem jest konfiguracja Firewalla na komputerze aby umożliwiał łączenie się na porcie 62492.

Firewall-1
Firewall-2
Firewall-3

Ostatnim i najważniejszym krokiem, jest konfiguracja Weaver WMS do pracy w sieci. Należy wejść w zakładkę Ustawienia -> Baza danych, zaznaczyć opcję używania SQL Server i wpisać odpowiednie wartości. Warto wcześniej ustawić na komputerze stały adres IP lub nazwę komputera, tak aby komputery w sieci mogły odnaleźć serwer. Adres 127.0.0.1 w poniższym przykładzie należy zastąpić swoim adresem IP lub nazwą hosta.

WMS-1

Poniższy film przedstawia cały proces.

Przenoszenie bazy danych programu na inne stanowisko

Często przy okazji aktualizacji konfiguracji sprzętowej w firmie pojawia się potrzeba przeniesienia programu magazynowego na inne stanowisko. Aby to wykonać należy:

 1. Zainstalować na nowym komputerze najnowszą wersję Weaver WMS ze strony weaversoft.pl
 2. Sprawdzić lokalizację bazy danych na starym oraz nowym komputerze. W tym celu z zakładki Ustawienia wybieramy opcję „Baza danych”. W poniższym przypadku jest to C:\ProgramData\Weaver Software\. Należy zwrócić uwagę że jest to folder systemowy (ukryty). Aby się do niego dostać należy włączyć widoczność ukrytych folderów bądź też poprzez kombinację klawiszy WINDOWS+R wpisać komendę „C:\ProgramData”
 • Należy skopiować zawartość całego folderu ze starego komputera na nowy. W przypadku różnych systemów operacyjnych, lokalizacja może się różnić.
 • Kolejność zbiórki towarów podczas wydania na urządzaniach mobilnych w WMS PRO

  System magazynowy Weaver WMS PRO oferuje możliwość samodzielnego zaplanowania kolejności zbiórki towarów z miejsc w magazynie.

  Aby ustawić kolejność zbiórki towarów należy przejść do Menu -> Raporty -> Plan magazynu.

  Kolejność zbioru można ustawić dla pojedynczego miejsca lub dla zaznaczonej całej grupy miejsc (w pionie). Aby ustawić kolejność dla poszczególnych miejsc należy zaznaczyć grupę miejsc na planie magazynu, a następnie wybrać opcję „Edytuj właściwości miejsca z menu”.

  Edycja właściwości miejsca
  Edycja właściwości miejsca

  Im niższa wartość w polu „Kolejność zbiórki” tym wyżej będzie towar leżący na danym miejscu na liści kompletacyjnej. Ustawienie wartości dla poszczególnych miejsc (na każdym poziomie) pozwala na zdefiniowanie wartości dla każdego poziomu. Towar z dołu może być wyżej niż towar z góry regału etc.

  Aby ustawić wartość szybciej, dla całej grupy miejsc (w pionie, na wysokość), można zaznaczyć grupę miejsc i wybrać opcję ”

  Kolejność zbiórki dla grupy miejsc
  Kolejność zbiórki dla grupy miejsc

  Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest ustawianie kolejności dla całej grupy co np. 10 jednostek. Wtedy zostanie pole do manewru w razie konieczności ustawienia kolejność dla poszczególnych miejsc w grupach. Czyli przykładowo na miejscu grupie miejsc, która jest pierwsza należy ustawić 10, na kolejnej 20 itd.

  Widoki użytkownika

  Od wersji 1.0.121.0 program magazynowy Weaver WMS umożliwia tworzenie widoków użytkownika.

  Często występuje potrzeba wyświetlania określonych danych po ich przefiltrowaniu i wyborze odpowiednich kolumn. Przykładowo chcemy szybko móc zobaczyć niezapłacone faktury. Nie ma potrzeby tworzenia za każdym razem filtra od nowa, można widok „Niezapłacone faktury” zapisać jako widok użytkownika. Aby tego dokonać należy odpowiedni przygotować dany widok (przefiltrować, ustawić kolumny itp.).

  Otwieramy dany widok i ustawiamy na nim filtr.

  Ustawienie filtru na fakturach
  Ustawienie filtru na fakturach

  Wybieramy kolumny poprzez przeciąganie oraz opuszczanie.

  Wybór kolumn na widoku faktur
  Wybór kolumn na widoku faktur

  Przechodzimy do zakładki ustawienia i wybieramy opcję „Zapisz widok użytkownika”.

  Zapisywanie widoku użytkownika
  Zapisywanie widoku użytkownika

  Widok pojawi się w menu „Widoki użytkownika”. Można teraz używać skrótu.

  Widok użytkownika
  Widok użytkownika

  Przyjęcie oraz wydanie towaru z wykorzystaniem czytnika kodów

  Program magazynowy Weaver WMS wspiera dwa rodzaje czytników kodów kreskowych.

  1. Czytniki wykorzystujące interfejs HID, tzw. wirtualną klawiaturę. Tekst zeskanowany za pomocą czytnika wyświetla się w miejscu w którym znajduje się kursor na ekranie komputera. Jest to prosty tryb działania, nie wymaga żadnej dodatkowej konfiguracji programu Weaver WMS.
  2. Czytniki działające po porcie COM. Zarówno interfejs RS232, jak i tzw. Virtual COM, wirtualny port COM (emulacja portu COM). Są to bardziej zaawansowane czytniki i praca z nimi jest szybsza, system Weaver WMS wspiera teraz takie czytniki. Przykładowy czytnik idealnie współpracujący z programem magazynowym Weaver WMS to HD29. Wspiera on Virtual COM i jest bardzo szybki.

  Dalsza część artykułu będzie dotyczyła wsparcia dla trybu Virtual COM.

  1. Należy podpiąć czytnik do portu USB lub RS232 komputera, zainstalować odpowiedni sterownik oraz sprawdzić jaki port COM otrzymał czytnik w Menedżerze urządzeń systemu Windows. W naszym przypadku COM3.

   Port COM w systemie Windows
   Port COM w systemie Windows
  2. W systemie Weaver należy wejść w zakładkę Ustawienia -> Zachowanie Aplikacji -> Czytnik kodów, a następnie zaznaczyć użycie czytnika i wybrać odpowiedni port COM.

   Wybór portu COM
   Wybór portu COM
  3. Należy ponownie uruchomić program.
  4. Podczas dodawania materiału można nadać kod poprzez jego zeskanowanie z produktu.
  5. Podczas przyjmowania oraz wydawania towaru skanowanie kodów powoduje dodawanie towarów do listy. Gdy towar już znajduje się na liście, skanowanie powoduje zmianę ilości oraz wartości pozycji.

   Przyjęcie towaru z czytnikiem
   Przyjęcie towaru z czytnikiem

   Wydanie towaru z czytnikiem
   Wydanie towaru z czytnikiem

  Zmiana rozmiaru czcionki programu

  Możliwa jest zmiana rozmiaru czcionki dla całego programu programu.

  Zachowanie aplikacji

  Zmiana odbywa się poprzez wybranie na zakładce ‚Ustawienia’ przycisku ‚Zachowanie aplikacji’ a następnie na oknie ‚Zachowania aplikacji’ w pole ‚Wielkość czcionki aplikacji’ należy wpisać żądaną wartość.

  Capture

  Pole przyjmuje wartości od 5 do 20. Domyślna wartość to 8.5. Po zapisaniu zmian wymagane jest ponowne uruchomienie aplikacji.

  Użytkownicy

  Tworzenie nowych użytkowników i nadawanie im uprawnień:

   

  Aby utworzyć nowego użytkownika i nadać mu prawa w programie Weaver WMS należy:

   

  1.W menu głównym wybrać opcję „ustawienia” a następnie „użytkownicy”

  2.Wybrać opcję „dodaj użytkownika”

  3.Pojawi się okno o nazwie „Dodawanie lub edycja konta użytkownika” w którym należy nadać użytkownikami login, hasło, oraz wprowadzić jego imię oraz nazwisko.

  4.Nowy użytkownik pojawi się na liście użytkowników

  5.Nowemu użytkownikowi należy nadać lub odebrać uprawnienia, aby to zrobić należy:

  W menu głównym wybrać opcję „edytuj uprawnienia użytkownika”

  6.Pojawi się okno „Edycja drzewa uprawnień”

  7.Domyślnie nowy użytkownik ma nadane wszystkie prawa, ale w przypadku gdy powinien mieć je ograniczone należy: kliknąć prawym przyciskiem myszy na dane uprawnienie, po czym pokażą się opcje „dodaj” i „cofnij” prawo.

  8.Cofnięte prawa zostaną oznaczone kolorem czerwonym

  9.Aby zachować ustawienia należy kliknąć opcję zapisz

   

  Wgrywanie klucza produktu

  Aby aktywować pełną wersję programu należy:

  1. Otrzymany plik zapisać na komputerze

  2. Z menu głównego wybrać zakładkę „pomoc”, a następnie wybrać opcję „aktywuj pełną wersję”

  3.Pokaże się okno o nazwie „Wprowadzanie klucza licencji”, należy w nim odnaleźć lokalizację pliku zawierającego licencję

  4.Zaznaczyć plik z licencją i kliknąć opcję „open/otwórz”

  5.Pokaże się komunikat o konieczności restartu programu

  6.Po kliknięciu opcji „tak” program zostanie wyłączony i uruchomi się ponownie już jako pełna wersja

  7.Poprawność instalacji klucza licencji potwierdza komunikat, który wyświetlany jest po włączeniu programu z prawej strony