image_pdfimage_print

MPP, czyli Mechanizm Podzielonej Płatności

System Weaver WMS umożliwia korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności. Informacje o tym, czym jest i kogo obowiązuje MPP znajdziesz tutaj.

Aby włączyć dla danego materiału magazynowego usługę MPP należy wejść w zakładkę Katalogi, a następnie Materiały. W tym miejscu należy wybrać kolejno interesujący nas materiał oraz opcje Edytuj materiał. W zakładce „Ceny i sprzedaż” znajduje się tzw. ‚checkbox’, który należy zaznaczyć. W tym momencie uruchomiliśmy usługę MPP dla wybranego towaru.

Po całym procesie tworzenia dokumentu WZ należy wystawić fakturę VAT. Podczas jej dodawania, w zakładce „Ceny i waluty” również zaznaczamy opcję „Mechanizm podzielonej płatności”.

Po zatwierdzeniu dokumentu FV, przy danych do płatności pojawi się informacja o MPP.

Wydruk adresu dostawy na WZ

W programie magazynowym Weaver WMS istnieje możliwość wydruku adresu dostawy na dokumencie WZ.

Aby tego dokonać należy uzupełnić adres dostawy podczas tworzenia dokumentu WZ.

Odbiorca i dostawa

Następnie podczas wyboru parametrów wydruku należy wybrać opcję Pokaż adres dostawy.

Parametry wydruku dokumentu
Parametry wydruku dokumentu

Współpraca z drukarką fiskalną

Program magazynowy Weaver WMS od wersji 2.0.227.0 współpracuje drukarkami fiskalnymi za pomocą protokołu POSNET. Jest to najbardziej popularny w Polsce protokół komunikacji wspierany przez 99% drukarek fiskalnych na rynku Polskim.

Aby skonfigurować program do pracy z drukarkę fiskalną należy:

1. Zainstalować sterownik COM drukarki dostępny od producenta.
2. Skonfigurować drukarkę fiskalną w zakładce Ustawienia -> Zachowanie aplikacji -> Drukarka fiskalna

Konfiguracja drukarki fiskalnej

Aby wydrukować paragon do Faktury VAT należy wejść na widok Faktur sprzedaży i wybrać opcję Wydruk paragonu fiskalnego. Po poprawnym wydruku system zaznaczy wydruk w kolumnie Paragon fiskalny dla danej faktury (kolumny można dostosować klikając prawym przyciskiem myszy na dowolnej kolumnie, opcja ‚Wybór kolumn’).

Wydruk dokumentów WZ z kolektora danych Android w Weaver WMS PRO

Możliwy jest wydruk dokumentów z urządzenia mobilnego dla wybranego dokumentu Wydania. Aby przejść do wydruków należy z poziomu dokumentu WZ otworzyć menu i wybrać opcję ‚Wydruki’.

Opcja wydruki na WZ
Opcja wydruki na WZ

Możliwy jest wydruk samego dokumentu, jak i Packing List, etykiety kurierskiej oraz kodów dla materiałów znajdujących się na WZ.

Wybór rodzaju wydruku
Wybór rodzaju wydruku

Opcja ‚Wydruk kodów’ pozwala wydrukować kody dla materiałów znajdujących się na WZ w odpowiednich ilościach (wydawanych). Można wybrać rodzaj kodu, jaki zostanie wydrukowany.

Rodzaje kodów dla pozycji WZ
Rodzaje kodów dla pozycji WZ

Możliwe jest również automatyczne przejście do menu ‚Wydruki’ po zamknięciu dokumentu WZ. W tym celu należy zaznaczyć odpowiednią opcję w konfiguracji mobilnej dla danego użytkownika.

Konfiguracja mobilna - wydruki
Konfiguracja mobilna – wydruki

System potwierdzi chęć przejścia do ‚Wydruków’ po zamknięciu dokumentu.

Wydruk po zamknięciu dokumentu
Wydruk po zamknięciu dokumentu

Rodzaje kodów w materiale na przykładzie kodów Amazon UK

Możliwe jest przyporządkowanie wielu kodów do do jednego materiału, pozwala to na wydruk kodów i oznaczanie materiałów według nomenklatury systemów zewnętrznych. Poniższy przykład pokazuje jak wydrukować kod dla systemu Amazon UK.

Należy zacząć od dodania nowego rodzaju kodów do materiału. W tym celu należy wejść odpowiednio w Menu główne >>> Katalogi >>> Materiały. Następnie wybieramy dowolny produkt z listy materiałów i klikamy na niego 2 razy, po czym ukazuje nam się okno poniżej.

Kolejnym krokiem jest przejście do zakładki „kody materiału”. Tu ukazuje nam się lista rodzajów kodu. Jeśli chcemy dodać nowy, wybieramy opcje „Dodaj pozycję”, a następnie uzupełniamy potrzebne informacje.

Po zapisaniu materiału, podczas wydruku etykiety pojedynczej lub wielu etykiet dla materiału, system zapyta o rodzaj drukowanego kodu.

Możliwy jest również import kodów z systemu zewnętrznego. Należy w tym celu wejść na zakładkę Import na widoku Materiały i wybrać opcję ‚Import kodów materiałów’. Z listy należy wybrać który rodzaj kodów podlega importowi, następnie należy przygotować plik Excel wg. podanego wzoru. Wypełnić należy ‚Kod materiału’ lub ‚Kod zewnętrzny materiału’ – po tych kolumnach system znajduje materiały. Kolumny ‚Kod’, ‚Nazwa’ oraz ‚Opis’ to nowe kody dla wybranego rodzaju.

Wydruk etykiet

Program Weaver WMS umożliwia drukowanie małych etykiet produktów które wprowadzone są do bazy danych.

Aby wydrukować etykietę należy:

1. Z menu głównego wybrać „Katalogi”, a następnie „Materiały”

1

2. Wybrać materiał dla którego ma zostać wydrukowana etykieta

2

 

3. Z górnej belki menu wybrać opcję „Wydruk etykiety pojedynczej”, a następnie „Ustawienia wydruku”

3

4. Wprowadzić dane dotyczące parametrów generowanej etykiety takie jak m.in szerokość papieru, wysokość kodu, jego położenie itp.

7

 

5. Wygenerowaną etykietę można zobaczyć klikając na „Podgląd wydruku”

4

 

6. Jeśli wygenerowana etykieta jest prawidłowa należy kliknąć „Drukuj”

Aby wygenerować arkusz z wieloma etykietami należy:

 

1. Z menu głównego wybrać „Katalogi”, a następnie „Materiały”

1

2. Wybrać materiał dla którego ma zostać wydrukowana etykieta

2

 

3. Z górnej belki menu wybrać opcję „Wydruk wielu etykiet”, a następnie „Ustawienia wydruku”

4. Wprowadzić dane dotyczące parametrów wydruku, liczbę kolumn, wierszy, szerokość kodu itp. Rozmiar papieru dostosowywany jest automatycznie w zależności od ustawienia podłączonej do komputera drukarki

6

 

5. Wygenerowany arkusz można zobaczyć klikając na „Podgląd wydruku”

5

 

6. Jeśli wygenerowany arkusz jest prawidłowy należy kliknąć „Drukuj”

Produkcja- Zlecenie wydania

W programie Weaver WMS w zakładce „Produkcja” można nie tylko przyjąć „Zlecenia produkcyjne”, ale także „Zlecenia wydania” wyprodukowanych materiałów.

Aby wprowadzić do programu „Zlecenie wydania” należy:

1. Z manu głównego wybrać: „Produkcja”, a następnie „Zlecenie wydania”

aaa

 

2. Następnie z górnej belki menu wybrać opcję „Dodaj”

bbbb

 

3. Wprowadzić dane dotyczące wydania m.in. dotyczące odbiorcy, wydawanych materiałów itd.

cccc

 

4. Podgląd gotowego dokumentu

dddd

Faktury walutowe

Program Weaver WMS umożliwia wystawianie faktur walutowych. Można również w dowolnej chwili pobrać z internetu aktualny kurs walut. Dostępne waluty to EUR, USD, GBP.

Aby wystawić fakturę w innej walucie należy:

1. Z menu głównego wybrać „Dokumenty zewnętrzne” , a następnie „Faktury VAT”

2. Wprowadzić dane firmy dla której wystawiany będzie dokument.

3. Wybrać sposób płatności, a następnie walutę w jakiej będzie wystawiony dokument.

Zrzut ekranu 2014-07-17 11.35.09

 

4. Wprowadzić dane o sprzedawanym towarze

2

 

5. Dane o towarze są wprowadzone w walucie PLN

6. Należy z zaimportowanej listy z „Kursami Walut” odczytać aktualny kurs i przeliczyć waluty.

Aby przeliczyć złotówki na inną walutę należy podzielić cenę w złotówkach, przez kurs waluty.

Widok po przeliczeniu złotówek na EUR

3

 

Podgląd gotowego dokumentu:

4