image_pdfimage_print

Wprowadzanie i podgląd stanów minimalnych

Stany minimalne pozwalają lepiej kontrolować ilość towaru znajdującego w magazynie. Wykorzystywany w przedsiębiorstwie program magazynowy powinien mieć możliwość ich kontrolowania.

Aby wprowadzić informacje o minimalnych stanach magazynowych należy:

1. Z menu głównego wybrać „Katalogi” a następnie „Materiały”

materialy

 

2. Dodać nowy produkt, lub wyedytować wcześniej wprowadzony materiał

edytuj

 

3. W oknie dodawania lub edycji wprowadzić stany minimalne oraz maksymalne danego towaru, który znajduje się na magazynie

wprowadzanie

 

Aby sprawdzić minimalne i maksymalne stany magazynowe należy:

4. Z menu głównego wybrać „Raporty”, następnie „Stany minimalne”

stany min

 

5. Wyświetli się tabela z informacjami o stanach towarów

6. Towary których stan jest równy lub poniżej założonych wartości minimalnych, jest podświetlony kolorem pomarańczowym

stan min

Opcja zdarzenia

Opcja „zdarzenia” w programie Weaver WMS pozwala na szybkie przywołanie historii zmian wprowadzonych przez program, aby skorzystać z tej opcji należy:

1.Z menu głównego wybrać opcję „raporty” a następnie „zdarzenia”

2.Pojawi się okno „Kryteria filtrowania”

3.Filtrowania kryteriów można dokonać na dwa sposoby według pojedynczego kryterium lub według kryteriów łączonych, aby dokonać filtrowania należy zaznaczyć pole znajdujące się obok danego kryterium np. „występujące po”

4.Zaznaczyć datę po której nastąpiły szukane zdarzenia i kliknąć przycisk „ok”

5.Pojawi się tabela ze zdarzeniami spełniającymi to kryterium

6.Podobnie postępujemy według kolejnych kryteriów takich jak np. „według użytkownika”

7. Według „transakcji” np. „wystawienia faktury VAT”

8.Według „materiału”

9.Według „miejsca” „przed” lub „po”

10.Wyniki spełniające wybrane kryteria zostaną wyświetlone w formie tabeli