Weaver WMS – Definiowanie zdarzeń

Funkcja „Definiowania zdarzeń” pozwala użytkownikowi na dodawanie i edycje zadań do zrealizowania przez określone osoby oraz ich parametrów. Przykładem może być np. sprzątanie hali magazynowej, a jej parametrem może być czas.
Opisana funkcja znajduje się w zakładce „Operacje mobilne” w bocznym menu systemu.

Aby zdefiniować zdarzenie, należy wybrać opcję „Dodaj zdarzenie”. Odpowiednio je nazywamy oraz przypisujemy danemu zleceniu skrót, który również wyświetlony będzie w aplikacji mobilnej.

Po zdefiniowaniu zdarzenia, użytkownik może określić jego parametry korzystając z opcji „Dodaj parametr”. Należy uzupełnić nazwę oraz skrót naszego parametru, a następnie z rozwijanej listy, przypisać go do odpowiedniego zdarzenia.

Po zakończonym procesie, możemy podejrzeć parametry wybranego zdarzenia, klikając ikonę obok nazwy.

Przejdźmy do widoku aplikacji mobilnej. Wchodząc odpowiednio w zakładkę „Zdarzenia”, mamy do wyboru 3 widoczne poniżej opcje.

Opcja „Zarejestruj zdarzenie” pozwala nam na ręczne dodanie zadania, wpisując odpowiedni kod, lub skanując kod kreskowy zdarzenia.

Opcja „Lista zdarzeń”, pozwala użytkownikowi aplikacji mobilnej na podgląd wszystkich zdefiniowanych dla niego zadań. Po wejściu w zdarzenie, zostanie wyświetlona lista parametrów, które pracownik musi wypełnić odpowiednimi danymi. Np. czas pracy przy naprawie części maszyny.

Po wypełnieniu parametrów, należy zatwierdzić zmiany, klikając w ikonę w prawym górnym rogu. Informacje zostaną przesłane do odpowiednich użytkowników administracyjnych systemu Weaver WMS.

Wprowadzanie i podgląd stanów minimalnych

Stany minimalne pozwalają lepiej kontrolować ilość towaru znajdującego w magazynie. Wykorzystywany w przedsiębiorstwie program magazynowy powinien mieć możliwość ich kontrolowania.

Aby wprowadzić informacje o minimalnych stanach magazynowych należy:

1. Z menu głównego wybrać „Katalogi” a następnie „Materiały”

materialy

 

2. Dodać nowy produkt, lub wyedytować wcześniej wprowadzony materiał

edytuj

 

3. W oknie dodawania lub edycji wprowadzić stany minimalne oraz maksymalne danego towaru, który znajduje się na magazynie

wprowadzanie

 

Aby sprawdzić minimalne i maksymalne stany magazynowe należy:

4. Z menu głównego wybrać „Raporty”, następnie „Stany minimalne”

stany min

 

5. Wyświetli się tabela z informacjami o stanach towarów

6. Towary których stan jest równy lub poniżej założonych wartości minimalnych, jest podświetlony kolorem pomarańczowym

stan min

Opcja zdarzenia

Opcja „zdarzenia” w programie Weaver WMS pozwala na szybkie przywołanie historii zmian wprowadzonych przez program, aby skorzystać z tej opcji należy:

1.Z menu głównego wybrać opcję „raporty” a następnie „zdarzenia”

2.Pojawi się okno „Kryteria filtrowania”

3.Filtrowania kryteriów można dokonać na dwa sposoby według pojedynczego kryterium lub według kryteriów łączonych, aby dokonać filtrowania należy zaznaczyć pole znajdujące się obok danego kryterium np. „występujące po”

4.Zaznaczyć datę po której nastąpiły szukane zdarzenia i kliknąć przycisk „ok”

5.Pojawi się tabela ze zdarzeniami spełniającymi to kryterium

6.Podobnie postępujemy według kolejnych kryteriów takich jak np. „według użytkownika”

7. Według „transakcji” np. „wystawienia faktury VAT”

8.Według „materiału”

9.Według „miejsca” „przed” lub „po”

10.Wyniki spełniające wybrane kryteria zostaną wyświetlone w formie tabeli