Analizowanie aktywności użytkowników poprzez Sesje

W komunikacji między klientem a serwerem programu wykorzystywany jest protokół HTTP. Jest to protokół bezstanowy, czyli każde zapytanie jest niezależne od siebie. W celu pogrupowania zapytań jako pojedynczej pracy użytkownika w programie używa się sesji.

Widok sesji

Aby wyświetlić listę sesji, należy wejść w Ustawienia -> Użytkownicy -> Sesje użytkowników.

Lista przedstawia właściciela sesji, datę utworzenia i zamknięcia, informacje o urządzeniu, adresie IP klienta oraz ilości zapytań.

Wykorzystywane danych z sesji

Analizując dane zawarte w liście sesji, możemy wywnioskować informacje takie jak:

  • Kiedy logowali się poszczególni użytkownicy,
  • Przez jakie urządzenie komunikowali się z serwerem API,
  • Jaką skąd komunikowali się przez analizę adresu IP,
  • Kiedy ostatni raz wykonywali zapytania do serwera