Analizowanie aktywności użytkowników poprzez Sesje

W komunikacji między klientem a serwerem programu wykorzystywany jest protokół HTTP. Jest to protokół bezstanowy, czyli każde zapytanie jest niezależne od siebie. W celu pogrupowania zapytań jako pojedynczej pracy użytkownika w programie używa się sesji.

Widok sesji

Aby wyświetlić listę sesji, należy wejść w Ustawienia -> Użytkownicy -> Sesje użytkowników.

Lista przedstawia właściciela sesji, datę utworzenia i zamknięcia, informacje o urządzeniu, adresie IP klienta oraz ilości zapytań.

Wykorzystywane danych z sesji

Analizując dane zawarte w liście sesji, możemy wywnioskować informacje takie jak:

  • Kiedy logowali się poszczególni użytkownicy,
  • Przez jakie urządzenie komunikowali się z serwerem API,
  • Jaką skąd komunikowali się przez analizę adresu IP,
  • Kiedy ostatni raz wykonywali zapytania do serwera

Konfiguracja widoczności materiałów dla użytkownika

Domyślnie każdy użytkownik system widzi wszystkie materiały zdefiniowane w systemie. Przy pracy na wielu stanowiskach, gdzie kompetencje są podzielone, może wystąpić potrzeba ograniczenia widoczności nie których materiałów, czy też grup materiałowych użytkownikom.

Aby tego dokonać należy wejść odpowiednio w Ustawienia >>> Użytkownicy, po wybraniu użytkownika, wybieramy w górnym menu opcje „Materiały”

Wynikowe widoczne materiały są obliczane w następujący sposób:

Widoczne grupy + Widoczne materiały – Zakazane grupy – Zakazane materiały = Wynik

Wynik obliczany jest za każdym razem po logowaniu użytkownika. Oznacza to, że jeśli użytkownik ma widoczną jakąś grupę materiałową i dodamy do niej materiał, to zobaczy go dopiero po ponownym zalogowaniu do systemu.