Inwentaryzacja

Program Weaver WMS umożliwia przeprowadzenie inwentaryzacji stanów magazynowych, aby to wykonać należy:

1.Wybrać z menu głównego w kategorii „dokumenty wewnętrzne” opcję „inwentaryzacja”, oraz w menu głównym wybrać opcję ” kreator otwierania inwentaryzacji”

2.Wprowadzić nazwę inwentaryzacji

3.Wybrać z listy magazyny w których ma zostać przeprowadzona inwentaryzacja

4.Wybrać miejsca magazynowe w których ma zostać przeprowadzona inwentaryzacja

5.Wybrać asortyment do inwentaryzacji

6.Pokaże się okno „podsumowanie kryteriów wyszukiwania”

7.Po kliknięciu opcji „dalej” rozpocznie się przeszukiwanie wyznaczonych miejsc w celu inwentaryzacji wcześniej zdefiniowanego asortymentu

8.Po przeszukaniu magazynów należy kliknąć opcję „zakończ”

9.Pokażą się wiersze które spełniły kryteria inwentaryzacji, z informacją, że status inwentaryzacji jest „otwarty”

10.Aby zaksięgować inwentaryzację należy w menu głównym kliknąć opcję „księgowanie inwentaryzacji”

11.Pojawi się okno „podsumowanie inwentaryzacji”

12. Po kliknięciu opcji „dalej” inwentaryzacja zostanie zaksięgowana