Katalogi

W menu głównym programu znajduje się opcja o nazwie „katalogi” pozwala ona na podgląd, dodawanie i edytowanie dostawców, odbiorców i materiałów

Dostawcy:

Aby dodać dostawcę należy:

1. Z menu głównego wybrać opcje „katalogi” a następnie „dostawcy”, oraz „dodaj dostawcę”

2..Pojawi się okno kreatora w którym należy wprowadzić: kod firmy, nazwę, adres, numer NIP, numer telefonu/fax, oraz numer konta, a następnie kliknąć opcję “zapisz”a następnie w menu głównym “zakończ”. Kolejnych dostawców należy wprowadzać w ten sam sposób.

3.Aby edytować wcześniej wprowadzonego dostawcę należy wybrać opcję „edytuj dostawcę” znajdującą się w menu obok „dodaj dostawcę”

Odbiorcy:

Aby dodać odbiorcę należy:

1. Z menu głównego wybrać opcje „katalogi” a następnie „odbiorcy”, oraz „dodaj odbiorcę”

2..Pojawi się okno kreatora w którym należy wprowadzić: kod firmy, nazwę, adres, numer NIP, numer telefonu/fax, oraz numer konta, a następnie kliknąć opcję “zapisz”a następnie w menu głównym “zakończ”. Kolejnych dostawców należy wprowadzać w ten sam sposób.

3.Aby edytować wcześniej wprowadzonego odbiorcę należy wybrać opcję „edytuj odbiorcę” znajdującą się w menu obok „dodaj odbiorcę”

Materiały:

Aby dodać materiał należy:

1. Z menu głównego wybrać opcje „katalogi” a następnie „materiały”, oraz „dodaj materiał”

2..Pojawi się okno kreatora w którym należy wprowadzić kod, nazwa, data ważności, jednostka miary, stawka VAT, cena, marża.

3.Aby edytować wcześniej wprowadzony materiał należy wybrać opcję „edytuj materiał” znajdującą się w menu obok „dodaj materiał”