Wystawianie faktur na podstawie wydania zewnętrznego

Aby dodać fakturę na podstawie wydania zewnętrznego w programie Weaver WMS należy:

1.Z menu głównego wybrać opcję „faktury VAT”

2.Wybrać opcję „dodaj na podstawie wydania”

3.W oknie „Faktura VAT na podstawie WZ” wybrać podmiot któremu wystawiana jest faktura

4.W kolejnym oknie zaznaczyć dokument który ma być wystawiony

5.Po kliknięciu na opcję „ok” wygeneruje się edycja faktury należy sprawdzić poprawność danych

6. Wybrać sposób zapłaty, opcje dostępne są po kliknięciu na strzałkę znajdującą się przy wierszu „sposób zapłaty”

7. Po kliknięciu opcji „ok” generowana jest gotowa faktura

Dodaj komentarz